Στη Βουλή τα αιτήματα που ΕΠΑΛ Θήρας

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. κ. Γιάννης Βρούτσης, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα. Νίκη Κεραμέως, αναδεικνύοντας την ανάγκη ίδρυσης Τομέα ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και Ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων στο ΕΠΑΛ Θήρας.

Ο κ. Βρούτσης έθεσε υπόψιν της κας Υπουργού σχετική επιστολή (23.02.2023) της Διευθύντριας του ΕΠΑΛ Θήρας κας Εμμανουέλας Μανωλάκη, στην οποία περιγράφει την ανάγκη ίδρυσης (προσθήκη στη Β΄ Λυκείου) Τομέα «Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων» με ειδικότητες -στη Γ΄ Λυκείου- Πλοίαρχου Εμπορικού Ναυτικού και Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, καθώς την λειτουργία –προσθήκη στην Γ΄ Λυκείου- της ειδικότητας του Τεχνικού Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού αερίου.

Πρόκειται για πάγιο αίτημα του ΕΠΑΛ Θήρας, η ικανοποίηση του οποίου αναμφίβολα θα συμβάλλει στην πρόοδο και την επαγγελματική αποκατάσταση πολλών μελλοντικών τεχνικών και ναυτικών που κατοικούν στο νησί της Σαντορίνης, η οποία αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Με την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου στη Βουλή, ο κ. Βρούτσης καλεί την κα Υπουργό να εξετάσει και να στηρίξει το συγκεκριμένο αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας, καθώς αποτελεί αδήριτη πλέον ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού, αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων της Σαντορίνης που θέλουν να ασχοληθούν με τις κατασκευές και το ναυτικό επάγγελμα.  

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences