Στη Βουλή τα προβλήματα των Λατόμων του Νομού Κυκλάδων

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. κ. Γιάννης Βρούτσης, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους τα μεγάλα Λατομεία του Νομού Κυκλάδων, εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση του συνόλου των αιτημάτων που υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος - ΤΕΜΝΕ).

Ο κ. Βρούτσης έθεσε υπόψιν του κ. Υπουργού σχετική επιστολή των Λατόμων του Νομού Κυκλάδων (20.02.2023), στην οποία περιγράφεται το μέγεθος του προβλήματος, καθώς η μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση γνωμοδοτήσεων για σημαντικές υποθέσεις, αλλά και στην έκδοση απαραίτητων αδειών, προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση επενδύσεων για ανεύρεση και αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων, καθώς και την ορθολογική εκμετάλλευση των υφιστάμενων εξορυκτικών  δραστηριοτήτων των εν λόγω επιχειρήσεων.

Με την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου στη Βουλή, ο κ. Βρούτσης καλεί τον κ. Υπουργό να εξετάσει το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και να προβεί σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια που θα συμβάλλει στην άμεση μείωση των μεγάλων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση των αιτημάτων των Λατόμων του Νομού Κυκλάδων και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences