Δήλωση Γ.Βρούτση για ετήσια έκθεση Εργάνη 2019

«Θετική η αποτίμηση στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής καταγραφής των ετήσιων ροών απασχόλησης στο «ΠΣ Εργάνη» για το 2019. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι διαθρωτικές αλλαγές που τολμήσαμε στην αγορά εργασίας, το νέο αυστηρό πλαίσιο καταπολέμησης της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας με τους αυξημένους ελέγχους και οι αναπτυξιακές προοπτικές αρχίζουν να αποδίδουν στο σύνολο της απασχόλησης και της οικονομίας, με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.To 2020 αποτελεί το έτος-ορόσημο της νέας δεκαετίας που ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς για τους εργαζόμενους και την Ελλάδα».

 

1.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2019

2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

265.212

257.313

+7.899

+3,07%

-Παρατηρείται ότι το 2019 ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό αυξήθηκε κατά 3,07% σε σχέση με το 2018.

 

2.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2019

2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

2.085.581

1.996.723

+88.858

+4,45%

-Οι θέσεις απασχόλησης το 2019 σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο αυξήθηκαν κατά 4,45%

 

 

 

 

 

 

3.   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2019

2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

1.986.336

1.907.945

+78.391

+4,11%

-Διαπιστώνεται, επίσης, ότι ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων κατά το έτος 2019 αυξήθηκε κατά 78.391 σε σχέση με το 2018, δηλαδή ποσοστό αύξησης 4,11%

 

4.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ >35 ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

2019

2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ

1.374.482

1.308.764

+65.718

+5,02%

-Σημειώνεται ότι το 2019 αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το 2018 κατά 5,02%

 

5.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ >35 ΩΡΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2019 - 2018

        78.391                            

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΟΥΣ               ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

>35 ΩΡΕΣ

 (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

        65.718

            83,83%

-Διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των νεοεισελθέντων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, το 83,83% απασχολείται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

 

6.   ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2019

2018

2017

69,20%

68,60%

68,44%

-Αυξήθηκε, επίσης,  στο σύνολο της μισθωτής εργασίας, το ποσοστό πλήρους απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 0.6%

 

7.   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

 

2019

2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

<500 €

406.416

422.150

-15.734

-3,73%

501-600 €

65.179

216.150

-150.971

-69,85%

-Το 2019 παρατηρείται, επίσης, μείωση των εργαζόμενων με αμοιβές χαμηλής κλίμακας σε σχέση με το 2018

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences