Κατάθεση ερώτησης στη βουλή του βουλευτή Κυκλάδων για το σχέδιο "Κατρούγκαλου"

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Ιωάννης Βρούτσης κατέθεσε στη Βουλή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α.Π. 382/2015) με θέμα «Προβλεπόμενη ασφαλιστική δαπάνη για το 2016 και αναλυτικά για τα επόμενα 10 έτη με ορίζοντα το έτος 2060, σε περίπτωση εφαρμογής της προτάσεως για το ασφαλιστικό που παρέδωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Πολιτικούς Αρχηγούς και παραδείγματα υπολογισμού συντάξεων».

Ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι: «Η κυβέρνηση επιτέλους πρέπει να σταματήσει να παίζει το «κρυφτούλι» με την αλήθεια. Τα ψέματα τελείωσαν. Μετά από ένα μακρύ διάστημα ολιγωριών και καθυστερήσεων, κατέθεσε για το ασφαλιστικό, ένα κακέκτυπο αντίγραφο του υπάρχοντος Ν.3863/2010, γεμάτο στρεβλώσεις και μάλιστα στην πιο δυσμενή εκδοχή του, χωρίς να συνοδεύεται από οικονομικά στοιχεία, αναλογιστική μελέτη και κοστολογήσεις.

Πλέον, είναι υποχρεωμένη στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να δώσει τα στοιχεία και να ενημερώσει για το κρίσιμο ζήτημα του ασφαλιστικού τον ελληνικό λαό. Ζητούμε να κάνει το αυτονόητο. Να καταθέσει στη βουλή όλα τα ποσοτικά και αναλογιστικά στοιχεία του σχεδίου “Κατρούγκαλου” για να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια».

 

Ειδικότερα, το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Με αφορμή την πρόσφατη πρόταση για το ασφαλιστικό, που παραδόθηκε από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους πολιτικούς αρχηγούς, αναπτύχθηκε έντονος δημόσιος διάλογος, λόγω της κρισιμότητας του θέματος για το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.

Επειδή η πρόταση του υπουργού δε συνοδεύεται από καμία οικονομική και αναλογιστική μελέτη υπολογισμού της ασφαλιστικής δαπάνης, αλλά ούτε και από προβλεπόμενο ύψος συντάξεων για βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων.

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1.    Πώς διαμορφώνεται η προβλεπόμενη ασφαλιστική δαπάνη για τις κύριες συντάξεις το 2016 και αναλυτικά για τα επόμενα 10 έτη με ορίζοντα το έτος 2060, σε περίπτωση εφαρμογής της προτάσεως για το ασφαλιστικό, με ρητή αναφορά στον πληθυσμό των συνταξιούχων και τις βασικές οικονομικές και αναλογιστικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό αυτόν;

2.    Πώς θα διαμορφωνόταν η αντίστοιχη ασφαλιστική δαπάνη για το 2016 και αναλυτικά για τα επόμενα 10 έτη με ορίζοντα το έτος 2060, σε περίπτωση εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του ν. 3863/2010 και της λοιπής νομοθεσίας, με ρητή αναφορά στον πληθυσμό των συνταξιούχων και τις βασικές οικονομικές και αναλογιστικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό αυτόν;

3.    Παρακαλώ όπως προσδιοριστούν και κατατεθούν δειγματοληπτικά αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού κύριων συντάξεων, με πλήρη ανάλυση εκάστου υπολογισμού, για έτη ασφάλισης 15, 20, 25, 30, 35, 40 και μέσο όρο αποδοχών 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.400 και 2.800 ευρώ για ασφαλισμένους στα βασικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), που θα συνταξιοδοτηθούν τα έτη 2016, 2017, 2018. Οι ανωτέρω υπολογισμοί να γίνουν α) με τις ισχύουσες διατάξεις και β) με το προτεινόμενο πλαίσιο.

4.    Αναφορικά με τους υφιστάμενους συνταξιούχους παρακαλούμε όπως κατατεθούν παραδείγματα του επανϋπολογισμού (του άρθρου 15 της προτάσεως) των καταβαλλομένων κύριων συντάξεων, με πλήρη ανάλυση εκάστου υπολογισμού, για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί με έτη ασφάλισης 15, 20, 25, 30, 35, 40 και μέσο όρο αποδοχών 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.400 και 2.800 ευρώ για ασφαλισμένους στα βασικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ). Τα παραδείγματα να περιλαμβάνουν σημερινή καταβαλλόμενη σύνταξη και προκύπτον καταβλητέο ποσό, διαχωρίζοντας το ποσό της «προσωπικής διαφοράς».

5.    Πώς διαμορφώνεται η προβλεπόμενη ασφαλιστική δαπάνη για τις επικουρικές συντάξεις το 2016 και αναλυτικά για τα επόμενα 10 έτη με ορίζοντα το έτος 2060, με ρητή αναφορά στον πληθυσμό των συνταξιούχων και τις βασικές οικονομικές και αναλογιστικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό αυτόν;

6.    Πώς θα διαμορφωνόταν η αντίστοιχη ασφαλιστική δαπάνη για το 2016 και αναλυτικά για τα επόμενα 10 έτη με ορίζοντα το έτος 2060, σε περίπτωση εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων του ν. 4052/2012 και της λοιπής νομοθεσίας, με ρητή αναφορά στον πληθυσμό των συνταξιούχων και τις βασικές οικονομικές και αναλογιστικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό αυτόν;

7.    Παρακαλώ όπως προσδιοριστούν και κατατεθούν δειγματοληπτικά αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού επικουρικών συντάξεων, με πλήρη ανάλυση εκάστου υπολογισμού, για έτη ασφάλισης 15, 20, 25, 30, 35, 40 και μέσο όρο αποδοχών 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.400 και 2.800 ευρώ για ασφαλισμένους σε βασικούς τομείς του ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΥΕΚ), που θα συνταξιοδοτηθούν τα έτη 2016, 2017, 2018. Οι ανωτέρω υπολογισμοί να γίνουν α) με τις ισχύουσες διατάξεις και β) με το προτεινόμενο πλαίσιο».

                                                                                          Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                                               Ιωάννης Βρούτσης

                         Βουλευτής Ν. Κυκλάδων     
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences