Γ. Βρούτσης: Η ανεργία μειώνεται για έκτο συνεχόμενο μήνα. Πτώση κατά 1,1 μονάδες.

«Είναι πλέον φανερό ότι το κλίμα στην αγορά εργασίας αλλάζει. Η τάση εξέλιξης της ανεργίας έχει αντιστραφεί. Όλα τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα της αγοράς εργασίας, φανερώνουν ότι η απασχόληση αυξάνεται, ενώ το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει την πτωτική πορεία που ξεκίνησε μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τα «σήματα» είχαν δοθεί εγκαίρως – και συνεχίζονται να δίνονται - από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που μετρά με ψηφιακές διαδικασίες τις ροές και μεταβολές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Το ισοζύγιο  - δηλαδή προσλήψεις μείον απολύσεις  - και του φετινού Μαϊου, μετά την εντυπωσιακή επίδοση του Απριλίου, είναι θετικό κατά 59.470 θέσεις εργασίας, αποτελώντας ένα απο τα υψηλότερα ισοζύγια για αυτό το μήνα όλης της προηγούμενης δεκαπενταετίας.

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι θετικές μεταβολές της μισθωτής απασχόλησης σε επίπεδο πενταμήνου Ιανουαρίου – Μαϊου 2014. Πράγματι, το πρώτο πεντάμηνο φέτος είχαμε θετικό ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων κατά 160.946 θέσεις εργασίας, μακράν η υψηλότερη επίδοση από το 2001 μέχρι σήμερα.

Οι θετικές εξελίξεις στην απασχόληση επιβεβαιώνονται και από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για τους προηγούμενους μήνες, όπου φαίνεται ότι - για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της κρίσης το 2009 - το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει την πτωτική πορεία που ξεκίνησε μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από το 27,9% το Σεπτέμβριο του 2013 κατέβηκε στο 26,8% τον Μάρτιο του 2014.

Οφείλουμε να διαβάσουμε αυτές τις θετικές εξελίξεις με ρεαλισμό, με προσεκτική και ψύχραιμη ματιά. Η ανεργία, το πιο σκληρό και επώδυνο πρόσωπο της κρίσης, βρίσκεται ακόμη σε πολύ υψηλά, απαράδεκτα επίπεδα. Για αυτό το λόγο, όλο το βάρος των προσπαθειών του υπουργείου Εργασίας, αλλά και συνολικά της κυβέρνησης, έχει δοθεί σε αυτόν ακριβώς το σκοπό, στη στήριξη των ανέργων και την ενίσχυση της απασχόλησης. Τόσο με άμεσες και ανακουφιστικές για τους ανέργους παρεμβάσεις, όσο κυρίως, με την υλοποίηση σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση που ανέκοψαν την ανοδική εξέλιξη της ανεργίας και εν τέλει «γύρισαν» το δείκτη ανεργίας προς τα κάτω. Για μια ακόμη φορά, φάνηκε ότι η αρνητική εξέλιξη της ανεργίας τα προηγούμενα χρόνια ήταν, μεταξύ άλλων, το τίμημα της αδράνειας και της αναβλητικότητας για την υλοποίηση αυτών ακριβώς των μεταρρυθμίσεων στο παρελθόν. Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις μας εντάσσονται στο πλαίσιο του «οδικού χάρτη» εξόδου απο την κρίση που έχει χαράξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και φαίνεται να «πιάνουν τόπο».

Τα νέα δεδομένα, λοιπόν, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Το αμέσως επόμενο διάστημα η περαιτέρω ώθηση στην απασχόληση, τόσο από τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στον τουριστικό τομέα, όσο και από τη γενικότερη εμπέδωση θετικών προσδοκιών στην οικονομία, θα αποτυπωθεί και στο ποσοστό ανεργίας. Επιπρόσθετα, ξεκινάμε άμεσα την ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ με την εμπροσθοβαρή υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης μεγάλης κλίμακας, όπως δράσεις για τους νέους στο πλαίσιο του μεγάλου προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee), το νέο κύκλο κοινωφελούς εργασίας, καθώς και άλλα προγράμματα για ανέργους και ευάλωτες ομάδες.

Παράλληλα, η συνεπής εφαρμογή του νέου Αναπτυξιακού  Σχεδίου της χώρας μας και η προώθηση των κλάδων αιχμής, εγγυώνται τη δυναμική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 για μείωση του ποσοστού ανεργίας σε εθνικολογιστική βάση στο 15,9% το 2018.  

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences