Υπεγράφη η ένταξη των απολυμένων της NUTRIART ABEE στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε σήμερα αίτηση ένταξης 505 απολυμένων της επιχείρησης  NUTRIART ABEE (Κατσέλης) σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συνολικού προϋπολογισμού 10.160.000 ευρώ.

Το υπουργείο Εργασίας συνέβαλε καθοριστικά μέσω διαπραγματεύσεων στη διαμόρφωση του νέου Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση -ισχύει από 1.1.2014 - πετυχαίνοντας τη δυνατότητα ένταξης στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου, απολυμένων απο επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω  «οικονομικής κρίσης» (όπως είναι η περίπτωση της χώρας μας) και όχι αποκλειστικά λόγω επιπτώσεων της «παγκοσμιοποίησης», διευρύνοντας έτσι τον αριθμό των ωφελουμένων.

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της διαβούλευσης, όμως, ήταν να συμπεριληφθούν στους ωφελούμενους του ΕΤΠ οι αυταπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι νέοι που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, καθώς και εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤs). Ειδικότερα, εφεξής για κάθε έναν ωφελούμενο που θα εγκρίνεται για χρηματοδότηση απο το Ταμείο, θα ωφελείται πρόσθετα και ένας νέος που ανήκει στην κατηγορία των ΝΕΕΤs (εν προκειμένω, στη συγκεκριμένη αίτηση πέραν των 505 απολυμένων της επιχείρησης NUTRIART ΑΒΕΕ θα ωφεληθούν ακόμη 505 νέοι NEETs).

Σημαντικό εργαλείο για να αξιοποιηθούν οι ρυθμίσεις του νέου Κανονισμού θα αποτελέσει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας, το οποίο σε πραγματικό χρόνο παρέχει στοιχεία των απολυμένων ανά κλάδο, επιχείρηση και γεωγραφική περιοχή.

Σημειώνεται, ότι με βάση τον παλαιό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση, έχει ήδη υλοποιηθεί επιτυχώς πρόταση του υπουργείου Εργασίας που αφορούσε τους 642 απολυμένους της εταιρείας ALDI με αρχικό ποσό προϋπολογισμού 4.490.000 ευρώ εκ των οποίων επωφελήθηκαν τελικά 464 απολυμένοι με συνολική τελική δαπάνη 2.900.000 ευρώ, καθώς κάποιοι εξ’ αυτών βρήκαν άμεσα νέα θέση εργασίας.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences