Σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας για την αδήλωτη εργασία

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Άννα Στρατινάκη, ο νέος ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) κ. Κώστας Πανταζής καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Σ.ΕΠ.Ε και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου του ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α).

Επίσης, παρουσιάστηκε η μηνιαία, πλέον, έκθεση με τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Μετά το πέρας της σύσκεψης ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

«Όταν πριν λίγους μήνες ξεκινούσαμε μια νέα και, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τόσο ορ­γανωμένη και συστηματική προσπάθεια για την οριστική αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, λίγοι πίστεψαν στις προθέσεις μας και ακόμη λιγότεροι στην επιτυ­χία του σχεδίου μας.  

Εκτιμώ, όμως, ότι ημέρα με την ημέρα θα γίνονται ολοένα και περισσότεροι.  

Γιατί τα συγκεντρωτικά στοιχεία ελέγχων που παρουσιάζουμε σήμερα φανερώνουν ότι αυτή η προσπάθεια μας έχει ένα ορατό και μετρήσιμο αποτέλεσμα, έχει αντίκρισμα.

Συγκεκριμένα:

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου που επιβλήθηκαν τα νέα, ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα έως 30 Νοεμβρίου, ελέγχθηκαν 5.198 επιχειρήσεις και σε σύνολο 27.425 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 742, ποσοστό 2,71%.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 7.633.763 ευρώ.

Από την άλλη, οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανασφάλιστης εργασίας, από μικτά κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας και της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ, για το ενδεκάμηνο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2013 κατέδειξαν ότι το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας αρχίζει και μειώνεται από το καλο­καίρι και μετά. 

Χαρακτηριστικά, ενώ τον Φεβρουάριο του 2013 το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας – που επισημαίνουμε και πάλι ότι αφορά κλάδους υψηλής παραβατικότητας – είχε φτάσει ακόμη και στο 40,5%, τα ευρήματα του Νοεμβρίου δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό  μειώθηκε στο 20,1%.

Δεν σταματάμε εδώ. Η ανομία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια από τις μεγαλύτερες προκ­λήσεις στην αγορά εργασίας.

Την αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά.

Με συνεχή προσπάθεια, εντατικούς ελέγχους, με νέα θεσμικά και ηλεκτρονικά εργαλεία.

Κλείνουμε και τα τελευταία «παράθυρα» παραβατικότητας που αξιοποιούσαν κάποιοι εργο­δότες, με την καθιέρωση ειδικού βιβλίου στο οποίο πρέπει να αναγράφονται οι υπερωρίες πριν την πραγματοποίησή τους.

Ταυτόχρονα, μειώνουμε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων καταργώντας άλλα βιβλία και παραστατικά που έχουν καταστεί πλέον περιττά με τις σύγχρονες πληροφοριακές υπο­δομές του υπουργείου Εργασίας και κυρίως τη διαλειτουργικότητα του συστήματος «Ερ­γάνη» με τα πληροφοριακά συστήματα του ΙΚΑ του ΟΑΕΔ.  

Ενοποιούμε τα πρόστιμα και για την αδήλωτη και για την ανασφάλιστη εργασία στα 10.550 ευρώ.

Οργανώνουμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας και με τον πλέον αποδοτικό τρόπο το αν­θρώπινο δυναμικό της Επιθεώρησης Εργασίας και της ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ, στελέχη πρώτης γραμμής με αποδεδειγμένη υπηρεσιακή υπευθυνότητα και επαγγελματική δεινότητα. Και τα ενοποιημένα αποτελέσματα των ελέγχων τους παρουσιάζονται από αυτόν το μήνα σε ενιαίο δελτίο ενημέρωσης με διαφάνεια και λεπτομέρεια. Θεραπεύοντας, έτσι την πολυδιάσπαση και την αλληλοεπικάλυψη  τόσο των ελέγχων όσο και της ελεγκτικής πληροφορίας.

Ως υπουργείο Εργασίας πιστεύουμε ότι ο σεβασμός στην εργασία, στη νόμιμη και ασφαλισ­μένη εργασία δεν είναι δημοσιονομικό μέγεθος. Είναι κεφάλαιο κοινωνικού πολιτισμού και προαπαιτούμενο αυτής της ίδιας της οικονομικής ανάπτυξης.

Το μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, είναι να πετύχουμε να «μπολιαστεί» ο οικονομικός και παρα­γωγικός κορμός της ελληνικής κοινωνίας, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, με ασφαλιστική συνείδηση».

 

Ο υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε τα εξής:

 

«Τα απολογιστικά στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις» δείχνουν ότι έχει υπάρξει σημαντική συμμόρφωση των εργοδοτών. Με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία και το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε διαμορφώσει, επέρχεται σταδιακά ισορροπία στην αγορά εργα­σίας. Καλωσορίζουμε το νέο ειδικό γραμματέα, τον κ. Πανταζή και του ευχόμαστε καλή επι­τυχία στο δύσκολο έργο του. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις συνεπείς επιχειρήσεις αλλά κυρίως τους εργαζόμενους».

 

Επίσης, ο νέος Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας κ. Κώστας Παν­ταζής δήλωσε τα εξής:

 

«Ευχαριστώ τον υπουργό για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο μου.

Το Σώμα επιθεωρητών Εργασίας διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη δύσκολη συγ­κυρία.

Η σταθερή πολιτική βούληση της ηγεσίας του υπουργείου, το αναβαθμισμένο νομικό και ελεγκτικό οπλοστάσιο με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία καθώς και η σημαντική εμπει­ρία των στελεχών του Σώματος, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για μια υπεύθυνη και αποτελεσματική δουλειά, για την οριστική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας».

 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences