Παρέμβαση του Υπουργού Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση στο Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης στο Λουξεμβούργο
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι,Χαιρετίζω την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προωθεί το διάλογο για την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και βήματα. Απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης είναι η σωστή παρακολούθηση και ανάλυση της κοινωνικής κατάστασης και η διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και ο έγκαιρος εντοπισμός των ανισορροπιών.  Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία και η καθιέρωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου ενός Πίνακα Αποτελεσμάτων/Απόδοσης [scoreboard] με βασικούς κοινωνικούς δείκτες και δείκτες απασχόλησης συνεισφέρει στο συντονισμό και βελτίωση των πολιτικών. Αλλά συμφωνούμε πως θα πρέπει να εξετάζεται παράλληλα με τα ήδη διαθέσιμα εργαλεία για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών-μελών και χωρίς να δημιουργεί ή επιβάλλει επιπλέον διαδικασίες.  Απαιτείται βέβαια περισσότερη διερεύνηση για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών του Πίνακα, αλλά και των τομέων [policy areas] που θα καλύπτει. Και στο σημείο αυτό αναφέρω την αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ακόμη κρίσιμου κοινωνικού δείκτη σε μια Ευρώπη που γερνάει - αυτού της δημογραφικής διάστασης [demographic dimension].                                                                                                                      Ως προς την Έκθεση για το Μηχανισμό Επαγρύπνησης και την επιλογή των κατάλληλων δεικτών, και εδώ απαιτείται περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία με το ECOFIN.     Επίσης κρίσιμο είναι να λάβουμε υπόψη τα σήματα που εκπέμπουν οι δείκτες. Και να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπούμε σε ένα δυσκίνητο όργανο που απλώς θα διαπιστώνει καταστάσεις. Οι δείκτες αυτοί, θα πρέπει:  Να λειτουργήσουν σαν ξυπνητήρι άμεσης παρέμβασης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.Τη μάχη με την κρίση φαίνεται ότι την κερδίζουμε. Το τίμημα, όμως, ήταν μεγάλο καθώς άφησε πίσω της εκατομμύρια άνεργους και άπορους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήταν τα θύματα της κρίσης και σε αυτούς οφείλουμε πολλά. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε αβοήθητους στο πεδίο της μάχης και τώρα και στο μέλλον.Περάσαμε πολλά και δύσκολα, κυρίως οι χώρες του νότου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Όμως σήμερα, μπορώ να σας μεταφέρω ότι το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά ανάκαμψης με μηδενισμό της ύφεσης και το πέρασμα σε τροχιά ανάπτυξης. Αλλά και ότι η ανεργία θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται Για αυτό τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Σε δύο κατευθύνσεις: Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη όμως που δε θα είναι γυμνή -και εννοώ τον κίνδυνο της άεργης ανάπτυξης [jobless growth]-, αλλά μια ανάπτυξη που θα συνοδεύεται από δημιουργία θέσεων εργασίας (job creation).   Τέλος, στη δημιουργική διαχείριση των προκλήσεων, σημαντική είναι η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στα βασικά στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου), όπως για παράδειγμα πριν την έγκριση της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης [Annual Growth Survey].  Σας ευχαριστώ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences