Οριστικό Νοικοκύρεμα στα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε  σήμερα υπό τον υπουργό κ. Γιάννη Βρούτση, αποφασίστηκε η εφαρμογή νέου συστήματος που προβλέπει ενιαίες ρυθμίσεις στις εισ­φορές των ταμείων, νέο πλαίσιο οργανωτικών και διαρθρωτικών αλ­λαγών καθώς και το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης και της παροχής εφάπαξ για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας: «Προχωρούμε σήμερα σε μια ακόμη γενναία μεταρρύθμιση με διπλό στόχο, αφενός  με την ολοκλήρωση της ενιαιοποίησης της επικουρικής ασφάλισης με οριστικό και δίκαιο τρόπο και αφετέρου με τον εξορθολογισμό της διαδι­κασίας είσπραξης των εισφορών για παροχή εφάπαξ.    Ο νέος, ενιαίος και ηλεκτρονικός τρόπος είσπραξης του συνόλου των ασ­φαλιστικών εισφορών μέσω της ΑΠΔ, αφορά 1.200.000 εργαζόμενους και ξεκινάει από 01.12.2013, συμβάλλει στην ταχύτερη απονομή των παροχών, αλλά και στη δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής με όφελος 70 εκ ευρώ ετησίως υπέρ των ερ­γαζομένων και συνταξιούχων.  Επομένως, νοικοκυρεύουμε οριστικά τα δυο αυτά ταμεία και κλείνουμε έναν ιστορικό κύκλο 20 ετών, μια ακόμη «ανοιχτή πληγή» του ασφαλιστικού συστήματος, κατάλοιπο της αδράνειας και της αναβλητι­κότητας του παρελθόντος».   Στη σύσκεψη  συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών Ασφα­λίσεων κ. Παναγιώτης Κοκκόρης, ο διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, ο διοικητής και ο υποδιοικητής του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) κ.κ. Αναστάσιος Παπανικο­λάου και Αθανάσιος Αθανασίου αντίστοιχα, ο διοικητής του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Το­μέα (ΤΑΠΙΤ) κ. Παύλος Παππάς, η γενική διε­υθύντρια Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αρτεμις Δεδούλη και η πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κ. Ευφροσύνη Κουσκουνά.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences