Δήλωση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση για τον ΗΛΙΟ
«Παρουσιάζω την τρίτη μηνιαία έκθεση Αυγούστου 2013, του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία  τα οποία αναφέρω ενδεικτικά:    Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.707.727.    Ο αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.454.943.   Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Αύγουστο ανέρχεται      σε 2.303.466.298,98.   Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 921,19 .Η λειτουργία  του «ΗΛΙΟΥ» βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» καθώς μετά την αναγγελία 6.122 θανάτων ανεστάλησαν 8.793 συντάξεις.Τέλος αυτό το μήνα προχωρήσαμε ένα ακόμα βήμα.Το ΕΤΕΑ ολοκλήρωσε την ενοποίηση 13 ηλεκτρονικών αρχείων πληρωμών συντάξεων του ΤΕΑΔΥ σε ένα αρχείο. Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι η ενοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος  αποτελεί γενική πολιτική κατεύθυνση του Υπουργείου καθώς επιτυγχάνεται εξορθολογισμός, διαφάνεια,  απλούστευση και σημαντικές οικονομίες κλίμακος που επιστρέφουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία.Σας ευχαριστώ».
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences