Επίσκεψη του Υπουργού Εργασίας κ. Γ. Βρουτση στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης της Ε.Ε. στη Λιθουανία
Στη συνάντηση αυτή η ατζέντα που θα συζητηθεί μεταξύ των ευρωπαίων υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα περιλαμβάνει:α) την ανάγκη σύστασης επιτροπής για την «Επένδυση στα παιδιά» ως μέρους του Πακέτου Κοινωνικών Επενδύσεων β) την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για θέσεις μαθητείας και γ) την Κοινωνική Διάσταση της Οικο­νομικής και Νομισματικής Ένωσης.  Σημειώνεται ότι η θέση της Ελλάδας κατά την Λιθουανική Προεδρία είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η χώρα μας θα διαδεχθεί την Λιθουανία στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 πλέον κρατών-μελών (μετά και την ένταξη της Κροατίας την 1η Ιουλίου) το Α’ εξάμηνο του 2014.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences