Επιστολή του Υπουργού Εργασίας στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ
Όπως αναφέρεται στην επιστολή «Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι μετά την κα­τάργηση των Οργανισμών Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) θα διατηρήσει μέρος των σημαντικών κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, μέσω της διεύρυνσης των σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ. Για αυτό το λόγο στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο «Αντιμετώπιση της παρα­βατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» δημιουργήθηκε ο «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ)», ο οποίος θα λειτουργεί στον ΟΑΕΔ». Αναφερόμενος στις δύο αυτές κοινωνικές δράσεις του υπουργείου Εργασίας ο κ. Βρούτσης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, έδωσα εντολή στη διοίκηση του ΟΑΕΔ να καταρτίσει ειδικά για φέτος ένα επείγον σχέδιο κοινωνικού τουρισμού. Η διατήρηση αυτού του θεσμού, έστω και σε μικρό­τερη κλίμακα από προηγούμενα έτη, συνιστά προτεραιότητα της κυβερνη­τικής πολιτικής τόσο ως κοινωνική παροχή για τους εργαζόμενους  – ιδιαί­τερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες – όσο και ως μέσο τόνωσης της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης πολλών περιοχών της χώρας μας. Παράλληλα, εξίσου σημαντική είναι και η πρόσφατη θεσμική ενεργοποίηση (με πρωτο­βουλία του υπουργείου Εργασίας) της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για την υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις παιδιών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (ανέργων, χαμηλόμισθων κ.λ.π.)».

 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences