Εκδόθηκε απόφαση για το επίδομα ανεργίας των ελεύθερων επαγγελματιών
              Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης οριστικοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κα­ταβολή επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους. Το βοήθημα θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ και η διάρκεια καταβολής του  κα­θώς και το χορηγούμενο ποσό θα καθορίζονται με βάση κριτήρια και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην απόφαση. Δικαιούχοι βοηθήματος είναι οι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences