Συνάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ
Σήμερα 2 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση και του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) κ. Μιχάλη Χάλαρη.Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής ο Υπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του Σώματος, καθώς και για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στο Σ.ΕΠ.Ε.Επιπλέον, συζητήθηκε το ζήτημα της υποστελέχωσης της Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο επιτείνεται παρά την περί του αντιθέτου ρητή πρόβλεψη στο Μνημόνιο, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η επίσπευση των νομοθετικών και λοιπών ενεργειών, προκειμένου η Επιθεώρηση Εργασίας να στελεχωθεί το συντομότερο δυνατό με ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό. Προσωπικό που καταρχάς θα προέλθει από την αξιοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού των οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και εν συνεχεία θα καλυφθεί από μετατάξεις, αποσπάσεις και αξιοποίηση αδιάθετου προσωπικού από τις καταργήσεις και συγχωνεύεις των φορέων του  υπόλοιπου δημοσίου τομέα.Όσο αφορά τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας του Σ.ΕΠ.Ε. και κατ’ επέκταση της εξοικονόμησης δαπανών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά περισσότερων από είκοσι περιφερειακών Υπηρεσιών του φορέα σε κτήρια των καταργηθέντων Κέντρων Νεότητας της Εργατικής Εστίας και του Ο.Α.Ε.Δ.. Πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση 350.000 Ευρώ ετησίως.Για την ενίσχυση του ελεγκτικού έργου του ΣΕΠΕ, κρίθηκε επίσης αναγκαία η άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός υπέγραψε σήμερα την έκδοση της απαιτούμενης απόφασης προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση του διεθνούς διαγωνισμού ώστε να διατεθούν 60 επιβατικά αυτοκίνητα στις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η άμεση παράδοση προς χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ καθώς και η διασύνδεση του με αυτό του ΙΚΑ. Με το συγκεκριμένο σύστημα θα απλουστευθούν σημαντικά οι διαδικασίες καταγραφής κινήσεων του εργατικού δυναμικού (προσλήψεις, απολύσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων εργασίας), καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης των συνθηκών εργασίας (πίνακες προσωπικού, αιτήσεις υπερωριακής απασχόλησης, αναγγελίες υπερωριακής απασχόλησης). Παράλληλα, όμως, θα αποτελέσει και μέτρο για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους συνεισφέροντας ουσιαστικά στην άρση των εμποδίων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.Ο Υπουργός, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, υποστήριξε την επιτάχυνση υλοποίησης όλων των δεσμεύσεων στις οποίες εμπλέκεται το Σ.ΕΠ.Ε. και προβλέπονται από τη «Δανειακή σύμβαση», ενώ παράλληλα δεσμεύθηκε για την ουσιαστική ενίσχυση του σώματος -από κοινού με τον Ειδικό Γραμματέα - ώστε αυτό να καταστεί πιο αξιόμαχο και αποτελεσματικό.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences