Συνέντευξη στην εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" 11.6.2012
  1. Θα συμφωνήσετε με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και των φοροαπαλλαγών όπως επιτάσσει το Μνημόνιο; 

Το φορολογικό μας σύστημα σήμερα, είναι άθροισμα στρεβλώσεων, αντιφάσεων, αδικιών και υπερφορολόγησης με αποτέλεσμα να καθίσταται αναποτελεσματικό.

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, επιβάλλεται να καταλήξουμε σε ένα εθνικό φορολογικό σύστημα του οποίου κυρίαρχα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι η απλότητα, η σταθερότητα, η δικαιοσύνη και η ανάπτυξη. Το δεύτερο μνημόνιο όπως αυτό ψηφίστηκε, πουθενά δεν προβλέπει αύξηση της φορολογίας. Αντίθετα, θέτει δημοσιονομικούς στόχους, καθώς και τις αναγκαίες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο φορολογικό μας σύστημα, ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό.

Το νέο φορολογικό σύστημα που προτείνει η Ν.Δ. θα συμβάλλει (με τη συνδρομή του συνόλου των προτάσεών μας για την οικονομία) στην αναχαίτιση της ύφεσης, στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού, όσον αφορά στο σκέλος των εσόδων καθώς και την υλοποίηση της πρότασής μας για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα, όχι μόνο δεν προβλέπουμε την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου, αλλά αντίθετα προτείνουμε μείωση των κλιμακίων, αύξηση του αφορολογήτου από τις 5.000 € αρχικά στις 8.000 € και σε δεύτερο χρόνο στις 10.000 € και σταδιακή μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή στο 32%, από 45% που φθάνει σήμερα.

Όσο αφορά τις φοροαπαλλαγές, όπως γνωρίζετε έχουν καταργηθεί ήδη αρκετές μέχρι σήμερα. Όμως, απαιτείται επαναξιολόγηση στο σύνολό τους με βάση εισοδηματικά, κοινωνικά και δημογραφικά κριτήρια.

 

  1. Πρέπει να τροποποιηθεί το φορολογικό καθεστώς της εφοπλιστικής δραστηριότητας; 

Είναι γνωστό ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της εθνικής μας οικονομίας. Αρκεί να σας πω ότι το 2011 και παρά την κρίση το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα μας ξεπέρασε τα 14 δις €. Γι’ αυτό, λοιπόν και στο παρελθόν η Ν.Δ. συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της μέσα από σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Αντίθετα, η προηγούμενη κυβέρνηση διέλυσε το αρμόδιο υπουργείο καταργώντας το δυο φορές και άλλαξε 5 φορές το θεσμικό πλαίσιο μέσα σε 20 μήνες. Όπως αντιλαμβάνεστε, περιφρόνησε έναν κλάδο που το 2011 η συμμετοχή του στο ΑΕΠ της χώρας έφτασε το 6,6%, ενώ τα τελευταία 11 χρόνια έχει συμβάλλει στην εθνική μας οικονομία με περίπου 156 δις €.

Όσο αφορά τώρα στο κομμάτι του καθεστώτος φορολόγησης της εφοπλιστικής δραστηριότητας, υπογραμμίζω ότι τόσο η συνταγματική κατοχύρωση (άρθρο 107 του Συντάγματος), όσο και το σταθερό και διαχρονικό θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο που διέπει την εμπορική Ναυτιλία, με νόμους αυξημένης τυπικής ισχύος (άρθρο 13 Ν.Δ. 2687/53 περί νηολόγησης πλοίων με ελληνική σημαία και Ν.27/1975 περί φορολογίας πλοίων), αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία του πλαισίου που διέπει τη Ναυτιλία. Επομένως, το φορολογικό καθεστώς μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκές. Αυτό, όμως, που οφείλουμε ως πολιτεία είναι να αναπτύξουμε μια μακροπρόθεσμη και σταθερή πολιτική, που θα στηρίζεται σε μια αμοιβαίως ωφέλιμη και ειλικρινή σχέση: Απλοποιημένες διαδικασίες εγγραφής στο εθνικό νηολόγιο, σταθερότητα, υποδομές, κίνητρα για προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σημαία, μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο όπου χρειάζεται, συνεργασία και διάλογος με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και επανασχεδιασμός στη θεμελιώδους σημασίας σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση.

Συνεπώς, η ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία, πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την επανεκκίνηση και την περαιτέρω ανάπτυξή της εθνικής μας οικονομίας.

  1. Πώς πρέπει να φορολογείται η ακίνητη περιουσία;

Η Νέα Δημοκρατία, όπως άλλωστε έχει δεσμευθεί και στο Πρόγραμμά της, προτίθεται να καταργήσει το επαχθές «χαράτσι» της ΔΕΗ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και από 01.01.2013 θα αλλάξει ριζικά το φορολογικό πλαίσιο που διέπει την ακίνητη περιουσία.

Πιο συγκεκριμένα, θα καταργήσουμε τη φορολόγηση ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) που επιβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, με ταυτόχρονη κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. Στη θέση του θα δημιουργηθεί το ΕΤΑΚ (Ενιαίο Τέλος Ακινήτων), με πεδίο εφαρμογής το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτό θα προσδιορίζεται από το Εθνικό Περιουσιολόγιο. Θα αναπροσαρμοστεί το κόστος εκκίνησης (ΚΕ) και το ελάχιστο κόστος οικοδομής (ΕΚΚΟ) στις πραγματικές τιμές και επέκταση του ΕΚΚΟ σε όλες τις οικοδομικές άδειες (νέες κατασκευές και ανακατασκευές) και στις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας. Θα μειωθεί το ΦΠΑ στην οικοδομή στο 19 %. Θα επεκταθεί η εφαρμογή των αντικειμενικών αξιών, όπου αυτές δεν υφίστανται. Θα παγώσουν οι Αντικειμενικές Αξίες για 5 έτη (2010 έως και 2014). Θα καθιερωθεί καθολικά - από 1/1/2013 δια μέσου Συμβολαιογράφων - η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας – για πρώτη φορά - ηλεκτρονικού εθνικού περιουσιολογίου».

Θα εξαιρείται η αγροτική γη στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και θα προβλέπεται αφορολόγητο που θα απαλλάσσει τις πολύ χαμηλής αξίας ιδιοκτησίες.

Το νέο σύστημα φορολογίας της ακίνητης περιουσίας θα είναι δικαιότερο, θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην εμπέδωση του αισθήματος φορολογικής δικαιοσύνης, ενώ η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνουν περισσότεροι αλλά λιγότερα.

  1. Πως κρίνετε την πρόταση για το λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέους της χώρας; Την εισαγωγή ρήτρας ανάπτυξης για την αποπληρωμή του χρέους και τι απαντάτε για τα ληστρικά επιτόκια που κάποιοι επικαλούνται ;

Είναι ξεκάθαρο και σαφές. Η μονομερής αναδιάρθρωση του χρέους μιας χώρας ή η μονομερής μη αναγνώριση μέρους αυτού, χωρίς συντεταγμένες διαδικασίες - όπως αυτές προβλέπονται από τους διεθνείς Οργανισμούς – όπως έγινε στην περίπτωση του PSI, συνιστά χρεοκοπία της χώρας αυτής. Συνεπώς, δεν νομίζω πως μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον γενικευμένης κρίσης είναι ωφέλιμο για τη χώρα μας να συζητάμε τέτοιες ιδέες και προσεγγίσεις Και μάλιστα τη στιγμή που προσπαθούμε να θέσουμε τις προϋποθέσεις για τη σταθεροποίηση, την ανάκαμψη και την ομαλή χρηματοδότηση της χώρας μας, μέσα από τη Νέα Δανειακή Σύμβαση. Οτιδήποτε άλλο, μπορεί να συζητηθεί μέσα σε ένα περιβάλλον αμοιβαίας συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας αμέσως μετά τις εκλογές. Άλλωστε, πολλά πράγματα έχει θέσει η Ν.Δ. στην ατζέντα της επαναδιαπραγμάτευσης.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται απευθείας από κράτη της ευρωζώνης και όχι από αγορές. Και μάλιστα με ένα ιδιαίτερα χαμηλό κόστος δανεισμού -περίπου 3% - όπως φαίνεται μέσα από τη δεύτερη Δανειακή Σύμβαση. Υπενθυμίζω ότι στην πρώτη Δανειακή Σύμβαση το επιτόκιο δανεισμού ήταν 5% με 6%, γεγονός που καταδεικνύει ότι το κόστος δανεισμού της χώρας είναι χαμηλό. Βλέποντας κανείς σήμερα χώρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, να δανείζονται με επιτόκιο 6% και 7% θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Κανείς, δεν δικαιούται στο όνομα της ψηφοθηρίας ή της άγνοιας να βάζει σε κίνδυνο τη χώρα.   

  1. Είναι αναγκαίο να διευρυνθεί το πρόγραμμα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και της δημόσιας γης; Να περιλαμβάνει και την παραχώρηση υποδομών (όπως οδικοί άξονες,  αεροδρόμια, λιμάνια, υδάτινοι πόροι,  τουριστικές εγκαταστάσεις);

Η ακίνητη περιουσία και η δημόσια γη, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι πλούτου της χώρας που δυστυχώς μέχρι σήμερα παραμένει ανενεργό και αναξιοποίητο. Η Ν.Δ., δίνει έμφαση στην όσο το δυνατόν ταχύτερη αξιοποίηση της, παράλληλα με το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων το οποίο δυστυχώς λόγω των εκλογών έχει παγώσει.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, κάτω από την παρούσα οικονομική συγκυρία είναι αναγκαία όσο ποτέ. Χωρίς μυωπικές ιδεοληψίες πρέπει να ενθαρρύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία να συμμετέχει στη αξιοποίηση των οδικών αξόνων, των αεροδρομίων, των λιμανιών, των τουριστικών εγκαταστάσεων είτε μέσω ΣΔΙΤ, είτε με πολυετείς συμβάσεις παραχώρησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η σύμβαση παραχώρησης με την κινεζική COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, η οποία μέσα σε δυο χρόνια τον μετέτρεψε στο πρώτο λιμάνι της Ευρώπης.

 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences