Δήλωση του Υπ. Εργασίας Γ. Βρούτση για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πρόκλησης του κορωνοϊούαλλά και της ανάγκης τουψηφιακού μετασχηματισμούσε όλες τις υπηρεσίες του,αλλάζει ριζικά τον τρόπο εξυπηρέτησης από τους δύο μεγαλύτερους κοινωνικούς βραχίονες του κράτους, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ.Συγκεκριμένα, από αύριο 16 Μαρτίου 2020 όλες οι συναλλαγές του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ με τους πολίτες θα γίνονται πλέον χωρίς ουρές και αναμονή, είτε στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους είτε με προγραμματισμένα ραντεβού στα υποκαταστημάτα σε όλη την Ελλάδα.

 

Ετσιερχόμαστε πιο κοντά σε αυτόπου ως κυβέρνηση έχουμε δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκηςείχε εξαγγείλει.Ενα κράτος αποτελεσματικό, λειτουργικό, σύγχρονο,χωρίς γραφειοκρατία, το οποίο θα σέβεται και θα υπηρετεί τον πολίτη και τις επιχειρήσεις

 

Στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ Χρήστος Χάλαρης και ο διοικητής του ΟΑΕΔ  Σπύρος Πρωτοψάλτηςεπιτάχυναν το δρομολογημένο ψηφιακό μετασχηματισμό και στους δύο οργανισμούς, συμβάλλοντας στον περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών και στη δραστική μείωση του συγχρωτισμού στις υπηρεσίες.

 

Ειδικότερα, με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων,ο e-ΕΦΚΑ και ο ΟΑΕΔ, προχωρούν σε ανασχεδιασμό του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση  των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν στις ιστοσελίδες τους www.efka.gov.gr και www.oaed.gr αντίστοιχα.

 

Ταυτόχρονα, αναστέλλουν τη συναλλαγή με φυσική παρουσία για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά και εισάγουν από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 την εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

 

Ειδικότερα από αύριο το πρωίοι υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίεςτου e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ καθίστανται πλέον υποχρεωτικές για όλους τους συναλλασσόμενους. Για όσες συναλλαγές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός προγραμματίζονται ραντεβού ως εξής:

 

α.   Στον e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι, οι εργοδότες και οι συνταξιούχοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους τηλεφωνικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr/menoumespitiεπιλέγοντας την κατηγορία του αιτήματος, το αρμόδιο υποκατάστημα και συμπληρώνοντας την περιγραφή του αιτήματος. Ακολούθως θα λαμβάνουν e-mailή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται συγκεκριμένη ώρα στο υποκατάστημα για να εξυπηρετηθούν.

 

β.  Στον ΟΑΕΔ, όλοι οιάνεργοιθα υποβάλλουν το αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr/menoumespitiεπιλέγονταςτην κατηγορία του αιτήματος και το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).Ακολούθως θα λαμβάνουν e-mail ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται συγκεκριμένη ώρα στο ΚΠΑ2 για να εξυπηρετηθούν.

 

Σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ που καθίστανται πλέον υποχρεωτικές είναι οι εξής:

 

 

e-ΕΦΚΑ

 

1.   Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ, τις οποίες οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;».

2.   Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι μπορούν να αναζητούν τη σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα». Σημειώνεται ότι στις 15/3/2020 παρατάθηκε μέχρι 30/4/2020 η ασφαλιστική ικανότητα σε 40.941 έμμεσα ασφαλισμένους που διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα στις 29/2/2020.

3.   Οι καταβολές καθυστερούμενων οφειλών ή δόσεων ρυθμίσεων στις Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο, τις οποίες οι συναλλασσόμενοι θα διενεργούν ηλεκτρονικά μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με χρήση της αντίστοιχης Ταυτότητας Οφειλέτη.

4.   Η καταχώρηση ανανέωσης άδειας διαμονής για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για τις περιπτώσεις αυτές ολοκληρώνεται η επεξεργασία  αρχείου από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής και θα χορηγηθεί αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα στους δικαιούχους. Κατ’ εξαίρεση εξυπηρετούνται μόνο περιπτώσεις για τις οποίες αποδεικνύεται η ύπαρξη άμεσης ιατρικής ανάγκης.

5.   Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να το εκτυπώνουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι>ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίεςΑσφαλισμένων>ΑτομικόςΛογαριασμόςΑσφάλισηςΜισθωτών.

6.   Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν από τo μεσημέρι της  Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020 την αίτηση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι >ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίεςΑσφαλισμένων> Έκδοση ΕΚΑΑ. Με την υποβολή της αίτησης θα μπορούν να εκτυπώνουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) και στη συνέχεια θα λαμβάνουν ταχυδρομικά την κάρτα στη διεύθυνση τους.

7.   Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας για χρήση μεταξύ άλλων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ. Οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν από το μεσημέρι της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2020 τη βεβαίωση στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην επιλογή Ασφαλισμένοι >ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίεςΑσφαλισμένων > Έκδοση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας.

8.   Η παροχή πληροφοριών για την πορεία συνταξιοδοτικών αιτημάτων που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017, τις οποίες οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, μέσω της επιλογής  Συνταξιούχοι >ΠαρακολούθησηΠορείαςΑίτησης.

9.   Η υποβολή νέων  αιτημάτων κύριας σύνταξης και επικουρικής για το τέως ΕΤΕΑΜ. Οι ασφαλισμένοι θα  υποβάλουν το αίτημα τους στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στην επιλογή: Συνταξιούχοι > Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιοδότησης. Στη συνέχεια θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά προκειμένου να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ραντεβού στο αρμόδιο υποκατάστημα.

 

ΟΑΕΔ

 

1.       Η υποβολή αίτησης για το Επίδομα μακροχρονίως ανέργων.

2.       Η υποβολή αίτησης για το Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων.

3.       Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό εποχικό βοήθημα.

4.       Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας.

5.       Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο.

6.       Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας.

7.       Η υποβολή αίτησης για το Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας.

8.       Η υποβολή αίτησης για τηνΕιδική παροχή προστασίας μητρότητας.

9.       Η υποβολή αίτησης για τηνΣυμπληρωματική παροχή μητρότητας.

10.    Η υποβολή αίτησης για την Άδεια σπουδαστών / φοιτητών.

11.    Η χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ανεργίας.

12.    Η χορήγηση Βεβαίωσης Λήψης Επιδόματος Ανεργίας.

13.    Η χορήγηση Βεβαίωσης Εξατομικευμένης προσέγγισης.

14.    Η χορήγηση Βεβαίωσης Ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους.

15.    Η χορήγηση Βεβαίωσης Προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

16.    Η χορήγηση Βεβαίωσης Αυτασφάλισης.

 

Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκονται εδώ:

http://www.oaed.gr/e-yperesies

 

Επίσης, η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας των επιδοτουμένων ανέργων, έως την 31.03.2020 θα πραγματοποιείται με αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των αρμόδιων ΚΠΑ2, με το οποίο θα δηλώνεται από τον άνεργο ότι εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις επιδότησης.

 

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΚΠΑ2 βρίσκονται εδώ:

http://www.oaed.gr/email

 

Τέλος, όλες οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους, είτε είναι προγραμματισμένες είτε πρόκειται να προγραμματιστούν, θαδιεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία.

 

Για να βρείτε το ΚΠΑ2 στο οποία ανήκετε με βάση τη διεύθυνσή σας, πατήστε εδώ:

http://www.oaed.gr/pou-aneko

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι συναλλασσόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του ΟΑΕΔ στον αριθμό 11320 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30 έως 14:30, αστική χρονοχρέωση).

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences