Δήλωση Γ. Βρούτση για τη νέα μείωση των μέσων καθαρών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

 

            «Η νέα μείωση των μέσων καθαρών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 12,4 ευρώ το μήνα, που σημειώθηκε σε σχέση με πέρυσι, καθώς και η πλήρης ανατροπή στην αγορά εργασίας -υπέρ της μερικής και σε βάρος της πλήρους απασχόλησης- ακυρώνουν απόλυτα τους πανηγυρισμούς του κ. Τσίπρα».

Πλήρης Δήλωση:

«Από τον Ιανουάριο του 2015 επήλθε πλήρης ανατροπή στην αγορά εργασίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική και εκ περιτροπής) -στις νέες προσλήψεις- κυριάρχησαν απόλυτα έναντι της πλήρους απασχόλησης. Έτσι, το 60% πλήρης απασχόληση και 40% μερική απασχόληση που ίσχυε μέχρι το 2015, σήμερα ανετράπη πλήρως σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Μαζί με τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, δημιουργήθηκε -για πρώτη φορά- στη χώρα μας και η γενιά των “φτωχών” εργαζόμενων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ (Φεβρουάριος 2018), ο 1 στους 3 μισθωτούς στην Ελλάδα απασχολείται πλέον με μερική απασχόληση.

Δηλαδή, από το σύνολο των 2,03 εκατ. μισθωτών εργαζομένων στη χώρα μας, οι 613.119 εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και αμείβονται με μέσο καθαρό μισθό 317,6 ευρώ (Πίνακας 1)!

Πίνακας 1: Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης

(ΑΠΔ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, στοιχεία Φεβρουαρίου 2018)

 

Πλήρους απασχόλησης

Μερικής απασχόλησης

Σύνολο

Αριθμός μισθωτών ασφαλισμένων σε ΙΚΑ

1.421.139

613.119

2.033.164

Μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές

1.166,2 €

378,2 €

929,3 €

Μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές/ προ φόρων

979,6 €

317,6 €

780,5 €

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2017 (Πίνακας 2) η απογοητευτική αυτή εικόνα δεν δείχνει να αποκαθίσταται καθώς οι αρνητικές τάσεις σε όλα τα επίπεδα διευρύνονται συνεχώς.

Η σύγκριση Φεβρουαρίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018 (Πίνακας 2) δείχνει μείωση των μισθών τόσο της πλήρους όσο και της μερικής.
Πίνακας 2: Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης

(ΑΠΔ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ, Σύγκριση στοιχείων Φεβρουαρίου 2017 - Φεβρουαρίου 2018)

 

Σύνολο

Φεβ. 2017

Σύνολο

Φεβ. 2018

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μέσες μηνιαίες καθαρές αποδοχές/προ φόρων

792,9 €

780,5 €

– 12,4 €

Επιπλέον από την 1/1/2018, όλοι οι μισθοί μειώθηκαν λόγω της κατάργησης της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου. Ενώ από την 1/1/2020 επέρχεται και νέα περικοπή μισθών, λόγω της μείωσης του αφορολογήτου στο 5.680€.

Σημειώνουμε, ότι το αφορολόγητο το 2014 ήταν 9.545 ευρώ. Η διαφορά που προκύπτει είναι 9.545-5.680 = 3.865 ευρώ, δηλαδή ετήσια φορολογική επιβάρυνση (3.865Χ20%) 773 ευρώ, που προκαλεί για όλους τους μισθωτούς την απώλεια ενός καθαρού μισθού.

Αυτό, λοιπόν, που επιδιώκει να κρύψει ο κ. Τσίπρας πίσω από τις θριαμβολογίες του, είναι η γενιά των “φτωχών” εργαζόμενων των 317,6 ευρώ, που ο ίδιος και το κόμμα του δημιούργησαν!».

 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences