Κατάθεση Αναφοράς για την επικείμενη κατάργηση 3 τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου

Ειδικότερα:

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατατέθηκε ως αναφορά το έγγραφο του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου (α.π. 13553/06-10-2016), σχετικά με την επικείμενη κατάργηση 3 εκ των 6 τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου.

Πιο συγκεκριμένα στο έγγραφό του ο Δήμαρχος του νησιού επισημαίνει ότι πρόκειται για μια απόφαση που πλήττει και τη νησιωτικότητα, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες των νησιών της Πάρου και της Αντιπάρου, αφού στερεί από του μαθητές των δυο νησιών το δικαίωμα των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση.

Πρόκειται για μια δυσμενή εξέλιξη, που υποβαθμίζει συνολικά τα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου, καθώς η Παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό στο οποίο όλοι οι μαθητές δικαιούνται ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση,  

Δυστυχώς, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η κυβέρνηση, με αποκλειστικά δική της ευθύνη, οδηγεί την Κοινωνία και την Παιδεία σε παρακμή, αλλά και την Οικονομία σε κατάρρευση.

Το έγγραφο του Δημάρχου Πάρου, εκφράζει την έντονη ανησυχία αλλά και την αγωνία των κατοίκων των δυο νησιών, που βλέπουν μια πολιτεία να αδιαφορεί και να μην στέκεται -ως οφείλει συνταγματικά- δίπλα στα προβλήματα της νησιωτικής Ελλάδας.

Ζητείται, λοιπόν, από τον αρμόδιο υπουργό η άρση της επικείμενης απόφασης κατάργησης των τμημάτων του ΕΠΑΛ Πάρου και η επαναφορά τους στην προηγούμενη κατάσταση.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences