Δήλωση του υπουργού Εργασίας για τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» Οκτωβρίου 2014

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», της πλέον αξιόπιστης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της αγοράς εργασίας, ο φετινός Οκτώβριος – όπως και οι αντίστοιχοι μήνες παρελθόντων ετών που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία - παρουσίασε αρνητικές ροές απασχόλησης (κατά 66.636 θέσεις εργασίας). Δεδομένης της λήξης της ιδιαίτερα επιτυχημένης για εφέτος θερινής τουριστικής περιόδου, οι απώλειες αυτές προέρχονται κατά βάση από τον τερματισμό συμβάσεων εποχικής εργασίας στον ευρύτερο τουριστικό τομέα (επισιτισμός και ξενοδοχειακές μονάδες).

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σε επίπεδο δεκαμήνου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014 και λόγω της συνολικής βελτίωσης των στοιχείων απασχόλησης τα δύο τελευταία χρόνια, οι συνολικές ροές μισθωτής απασχόλησης παρουσιάζουν θετικό πλεόνασμα 120.287 θέσεων εργασίας, αποτελώντας - μαζί το περσινό «υψηλό» των 130.703 θέσεων εργασίας – τις καλύτερες επιδόσεις αντίστοιχων δεκαμήνων από το 2001 μέχρι σήμερα.

 Γενικότερα, η συνεκτίμηση όλων των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων και δεδομένων της απασχόλησης επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι, πέραν των εποχικών διακυμάνσεων, η αγορά εργασίας έχει πλέον σταθεροποιηθεί και η ανεργία έχει εισέλθει σε φάση σταδιακής αποκλιμάκωσης.

 

Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει την καθοδική του πορεία και τον Αύγουστο του 2014 ήταν σημαντικά μειωμένο κατά 2,1% ποσοστιαίες μονάδες από το «υψηλό» του Σεπτεμβρίου 2013 και κατά 1,9% μονάδες από τον αντίστοιχο περσινό Αύγουστο του 2013.

 

Παράλληλα, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του παρουσιάζει συνεχή πτωτική τάση.

Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη συνεπή και συγκροτημένη προσπάθειά μας για την αναχαίτιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης. Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία, υλοποιούμε με εμπροσθοβαρή τρόπο τις δράσεις και τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που απελευθερώνουν το δυναμισμό της αγοράς εργασίας και της οικονομίας.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences