Δήλωση του υπουργού Εργασίας για τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος ΗΛΙΟΣ μηνός Αυγούστου

«Αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ σε κάποια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, καθώς συχνά στη δημόσια συζήτηση ανακινούνται ανύπαρκτα σενάρια και υποθέσεις.

Πρώτον, η ομαλή καταβολή των συντάξεων είναι εγγυημένη και διασφαλισμένη για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους. Η ταμειακή ισορροπία του ασφαλιστικού συστήματος έχει ενισχυθεί σημαντικά, τόσο με μια σειρά παραμετρικών αλλαγών που έχουμε δρομολογήσει ήδη από τον Ιούνιο του 2012, όσο και με την – για πρώτη φορά – οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Δεύτερον, δεν τίθεται κανένα απολύτως θέμα αλλαγής ηλικιακών ορίων για όλους όσους συνταξιοδοτούνται με ειδικές διατάξεις. Παρότι, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, οι κάθε είδους συνταξιοδοτήσεις εκτός των γενικών ορίων ηλικίας αποτελούσαν δομικές στρεβλώσεις - κατ’ουσίαν μια «πολυτέλεια» για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας – που συντηρούσαν ανισότητες υπονομευτικές για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία αλλαγή ανατρέποντας οικογενειακούς προγραμματισμούς. Άλλωστε, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου 3863/2010 έχει ήδη προβλεφθεί η σταδιακή και σε βάθος χρόνου εξάλειψη αυτών των ειδικών ηλικιακών ορίων.

Σε ό,τι αφορά στην έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον Αύγουστο του 2014 παρουσιάζονται και αυτό το μήνα ενδιαφέροντα στοιχεία.  

Συγκεκριμένα, ως προς τα στοιχεία για τις συντάξεις:

§  Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.656.430 άτομα

§  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.486.321 εκ των οποίων οι 11.520 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών

§  Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 2.313.908.898,06 ευρώ

§  Η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 18.450.323.134,84 ευρώ, κινούμενη εντός των προγραμματισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρόφησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα καθώς από προϋπολογισθείσα καταβολή 66,67% που αντιστοιχεί σε 7,32 δις ευρώ της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των ασφαλιστικών ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 66,13% που αντιστοιχεί σε 7,26 δις ευρώ

§  Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 945,73 ευρώ

Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης ως προς τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

  Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 163.823

  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 172.667

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον Αύγουστο ανέρχεται σε 54.957.200 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 437.667.366 εκ ευρώ.

 

Κρίσιμης σημασίας πληροφόρηση, κυρίως για την εξέλιξη των χρηματοδοτικών αναγκών των ασφαλιστικών ταμείων, αποτελεί η μηνιαία εισροή των νέων συνταξιούχων ανά ταμείο κύριας ασφάλισης και κατηγορία σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, που είναι διαθέσιμα για πρώτη φορά με την αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ»  η εξέλιξη του πλήθους των νέων συνταξιούχων για τους οποίους αναγγέλθηκε η καταβολή σύνταξης αποτυπώνεται ως εξής: για το μήνα Ιούνιο 9.707 άτομα, για το μήνα Ιούλιο 12.696 άτομα και για το μήνα Αύγουστο 12.549 άτομα, συνολικά 34.952 άτομα.

 

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

9.707

12.696

12.549

34.952

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου, μεγαλύτερος αριθμός νέων συνταξιούχων εντοπίζεται στο ΙΚΑ σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 54,4% για τους δικαιούχους κύριας σύνταξης.

Επίσης, έχοντας πλέον διαθέσιμα δεδομένα ενός πλήρους έτους λειτουργίας του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» παρουσιάζουμε σε διαγράμματα την εξέλιξη για την αντίστοιχη περίοδο: α) του αριθμού των συνταξιούχων ανά μήνα, β) της μηνιαίας δαπάνης για συντάξεις και γ) του μέσου μηνιαίου εισοδήματος από συντάξεις.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences