Ομιλία του υπουργού Εργασίας στο Συμβουλιο των Υπουργών Απασχόλησης (EPSCO) στις Βρυξέλλες

Στην πρώτη Σύνοδο του Συμβουλίου EPSCO υπό την Ελληνική Προεδρία που έλαβε χώρα σήμερα, 10 Μαρτίου 2014, στις Βρυξέλλες, προήδρευσε o Έλληνας Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Ιωάννης Βρούτσης.

 

Οι Υπουργοί ενέκριναν Σύσταση σχετικά με ένα πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Ο Έλληνας Υπουργός Εργασίας, κ. Ι. Βρούτσης, ανέφερε «Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχουν σοβαρές συνέπειες στις προοπτικές απασχόλησης των νέων της Ευρώπης. Ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους άσκησης μπορεί να έχει αποφασιστικό και θετικό αντίκτυπο στις προοπτικές απασχόλησης των ατόμων και τη μετάβασή τους σε κανονική απασχόληση».

 

Στη Σύσταση δίνονται κατευθύνσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μαθησιακού περιεχομένου και κατάλληλων όρων εργασίας. Οι απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των περιόδων πρακτικής άσκησης έχουν σημασία για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύστασης για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία.

 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν η έγκριση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Η δημιουργία ενός Ταμείου κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για την περίοδο 2014-2020 αποτελεί απόδειξη ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται την ύπαρξη της φτώχειας και ότι η αλληλεγγύη είναι μία από τις βασικές αρχές της. Σκοπός είναι η άμβλυνση των ακραίων μορφών φτώχειας μέσω της παροχής μη οικονομικής βοήθειας σε άτομα, οικογένειες ή νοικοκυριά. Η βοήθεια μπορεί να συνίσταται σε τρόφιμα ή άλλη βασική υλική στήριξη ή σε δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης, με σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων.

 

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014 συζητήθηκε στη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης. Το Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισμού επί των πτυχών της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση που άπτονται της απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η σημερινή συζήτηση προσανατολισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καλύπτει τη συμβολή του Συμβουλίου EPSCO στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει χώρα στις 20 και 21 Μαρτίου 2014.

 

Το Συμβούλιο ενέκρινε Συμπεράσματα αναφορικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και τη Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση, καθώς επίσης και την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση και συμφώνησε να τα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπλέον, ενέκρινε Συμπεράσματα για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βάσει της έκθεσης της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ και ενέκρινε γενική προσέγγιση επί του σχεδίου απόφασης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του γεύματος, συζητήθηκαν ζητήματα υλοποίησης όσον αφορά τη Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και τα σχήματα «Εγγυήσεις για τη νεολαία», στη βάση καθοδηγητικού σημειώματος που είχε ετοιμάσει η Ελληνική Προεδρία και παρουσίασης του Επιτρόπου Laszlo Andor πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις. Κατά την παρουσίαση του θέματος ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε «Οι νέοι είναι το μέλλον μας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απογοήτευση των νέων για την έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης και τη βαθιά αγωνία τους όσον αφορά τις προοπτικές τους για το μέλλον» και πρόσθεσε «Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων». Η απασχόληση των νέων αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής για την ελληνική Προεδρία.

 

Στην απογευματινή συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», βάσει παρουσίασης από τον Επίτροπο κ. Andor της ανακοίνωσης σχετικά με τον απολογισμό της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και καθοδηγητικού σημειώματος της Προεδρίας. Ο κ. Βρούτσης τόνισε πως οι ποσοτικοί στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής διατηρούν την αξία τους ως άξονες πολιτικής κινητοποίησης και διοικητικής εγρήγορσης, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πρόσθεσε πως «Η Στρατηγική 'Ευρώπη 2020' συνιστά βασικό εργαλείο για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Σήμερα, δρομολογούμε τη διαδικασία για την ενδιάμεση επανεξέταση της δεκαετούς στρατηγικής. Αξιοποιώντας τα μαθήματα από την υφιστάμενη οικονομική κρίση, θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να επικαιροποιήσουμε τους στόχους μας, δηλαδή, την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, και την Κοινωνική Συνοχή». Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στην ειδική προστιθέμενη αξία της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής της ΕΕ. 

 

Επιπλέον, στην απογευματινή συνεδρίαση, ο κ. Βρούτσης ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο της προετοιμασίας της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2014, ακριβώς πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους θα εστιασθεί στο θέμα «Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη: εστίαση στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αξιοποίηση διδαγμάτων και μελλοντικοί προσανατολισμοί». Στόχος είναι η συμβολή στην έναρξη της ενδιάμεσης διαδικασίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με την εξέταση ιδίως των διδαγμάτων που μπορούν να συναχθούν από το παρελθόν για το μέλλον.

 

Η Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής αποτελεί φόρουμ διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε επίπεδο Προέδρου και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών. Της συνόδου κορυφής θα προεδρεύσουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Αντώνης Σαμαράς.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο κατέληξε σε κατ' αρχήν συμφωνία επί πρότασης απόφασης για τη θέσπιση τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη μεγέθυνση και την απασχόληση.

 

Επιπλέον, ο κ. Βρούτσης ενημέρωσε για τους τρέχοντες νομοθετικούς φακέλους, όπως Απόσπαση εργαζομένων, Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, Δικαιώματα επικουρικής συνταξιοδότησης και Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Αναφορικά με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, ο κ. Ι. Βρούτσης αναφέρθηκε στη σημασία της οδηγίας για την Κοινωνική Ευρώπη. Καλωσόρισε την ισχυρή υποστήριξη του Συμβουλίου επί του συμβιβαστικού κειμένου που επέτυχε η Ελληνική Προεδρία στις διαπραγματεύσεις της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό, η συμφωνία που επετεύχθη είναι απόλυτα ισορροπημένη και προβλέπει ένα διαφανές και συνεκτικό πλαίσιο διατάξεων, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων, την καταπολέμηση του “κοινωνικού ντάμπινγκ” και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ο κ. Βρούτσης παρότρυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει, από την πλευρά του, την ίδια ισχυρή πολιτική βούληση για την επίτευξη της υιοθέτησης αυτού του κρίσιμου νομοθετήματος.

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα που θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ανεργίας και παράλληλα να προωθήσει την οργάνωση των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας είναι η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 29 Ιανουαρίου σχετικά με Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. Η λειτουργία ενός δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης είναι κρίσιμη για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειριών, και θα ενισχύσει τις πολιτικές μας για την καταπολέμηση της ανεργίας.

 

Στο τέλος, οι Πρόεδροι των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ενημέρωσαν αναφορικά με τα προγράμματα εργασιών των επιτροπών για το 2014.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences