Ο υπουργός Εργασίας στη Συνεδρίαση της ομάδας του ΕΟΚΕ

Κυρίες και κύριοι,

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά, το γεγονός ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη συνεδρίαση της Ομάδας Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

Της Ομάδας η οποία εκπροσωπεί τους εργαζομένους της ευρωπαϊκής οικογένειας, τις ανάγκες, τα δικαιώματα και τις προσδοκίες τους. 

Η σημερινή συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη.

Οι εξελίξεις στα σύνορά της είναι σημαντικές και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Η σταθερότητα, η εμμονή στις ευρωπαϊκές αρχές, η ασφάλεια και η συναίνεση αναδεικνύονται σε κρίσιμες προϋποθέσεις. 

Ώστε να απομονωθούν οι ακραίες φωνές που καλλιεργούν μισαλοδοξίες και θέτουν σε κίνδυνο την κοινή Ευρωπαϊκή μας πορεία.

Είναι χρονιά ευρωεκλογών. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερη η ευθύνη όλων μας, αλλά και για την ελληνική Προεδρία, η ισχυρή προβολή και διάδοση ενός αποφασιστικού μηνύματος για την Ευρώπη που οραματιζόμαστε.

Για την Ευρώπη του κοινού μας μέλλοντος. Για την Ευρώπη της έξυπνης βιώσιμης ανάπτυξης, της ποιοτικής απασχόλησης, της ένταξης.

Σήμερα, όπως γνωρίζετε, μετά μάλιστα και τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η Ευρώπη έχει μπει πια στο μονοπάτι της ανάκαμψης.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι κόποι, οι πολιτικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, οι θυσίες των λαών της Ευρώπης και, κυρίως, των εργαζομένων, αποδίδουν καρπούς.

Γι’ αυτό το μήνυμα που μεταφέρουμε είναι ότι το 2014 θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Τόσο για την Ευρώπη όσο και για τη χώρα μου.

Είναι, όμως, το 2014 και μια χρονιά στην οποία πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας.

Να εμπεδώσουμε τα καλά αποτελέσματα.

Να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση προτεραιοτήτων με απτά αποτελέσματα για τη ζωή των πολιτών:

για την εργασία τους, για την οικονομία, για την κοινωνική προστασία.

Μια χρονιά στην οποία πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς. Για παράδειγμα στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Διότι η ανεργία, μολονότι έχει σταματήσει να αυξάνεται, παραμένει ακόμα σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, η ανεργία των νέων, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.

Διότι τα ποσοστά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Συνεπώς σήμερα πρέπει:

  • να ενισχύουμε τις προσπάθειες μας για δημοσιονομική σταθεροποίηση
  • να είμαστε αποφασιστικοί στην υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας
  • να εργαζόμαστε σκληρά, διαμορφώνοντας ένα στέρεο και ευνοϊκό περιβάλλον για μια βιώσιμη ανάκαμψη.

Παράλληλα όμως, πρέπει:

  • να διαμορφώνουμε πολιτικές που χτίζουν γέφυρες αλληλεγγύης με τα κράτη μέλη που σήμερα αδυνατούν να τρέξουν με τις ίδιες ταχύτητες
  • να προωθούμε πολιτικές που αποτρέπουν τη δημιουργία μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων
  • να εμβαθύνουμε τις πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

 

Γι’ αυτό και οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας αρθρώνονται πάνω σε τρεις άξονες:

Πρώτος άξονας, η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δομών, των χρηματοδοτικών εργαλείων και των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που θα διασφαλίσουν μια αγορά εργασίας ανοικτή σε όλους.

Δεύτερος άξονας, η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ.

Τέλος, τρίτος άξονας, η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Ειδικότερα:

Αξιοποιούμε εντατικά όποια εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση της ανεργίας και ειδικά αυτής των νέων.  

Σε στενή συνεργασία τόσο με τα Ευρωπαϊκά όργανα όσο και με τα κράτη μέλη, παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Η ιδιαίτερη σημασία της οποίας υποδηλώνεται και απο το ότι, η Ευρώπη αφιερώνει 6 δισεκατομμύρια ευρώ αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Επιτρέψτε μου, όμως, να επισημάνω ότι και εδώ - σε εθνικό επίπεδο, στην Ελλάδα - το ζήτημα της καταπολέμησης της ανεργίας συνιστά μείζονα, κορυφαία προτεραιότητα.

Και αυτό σηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από τη δημιουργία ειδικού κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης στο οποίο προεδρεύει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και συμμετέχει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κύριος Βενιζέλος, αλλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί.

 

Στο πλαίσιο της Προεδρίας, προωθούμε σημαντικές δράσεις όπως η υιοθέτηση της σύστασης για το  Ποιοτικό Πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση.

Πρόκειται για έναν κρίσιμο θεσμό, τόσο για την ομαλή μετάβαση των νέων στην απασχόληση, όσο και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Εγγύηση για την Νεολαία».

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Ομάδας Κοινωνικών Υποθέσεων, στις 25 Φεβρουαρίου, επιλύθηκαν μία σειρά από εκκρεμή θέματα. Θεωρώ ότι στο προσεχές Συμβούλιο ο συγκεκριμένος φάκελος θα εγκριθεί. Συνεπώς και στο ζήτημα αυτό είμαστε σε καλό δρόμο.

Επιπλέον, στις προτεραιότητες μας περιλαμβάνεται η προώθηση της συνεργασίας των Δημόσιων Οργανισμών Απασχόλησης.

Με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου που θα αναβαθμίσει το ρόλο των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, προωθώντας την αμοιβαία μάθηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

Και μάλιστα, και εδώ, θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Ως Ελληνική Προεδρία εργαζόμαστε επίσης για την επίτευξη συμφωνίας για τον Κανονισμό επανασύστασης του EURES.

Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο χαιρετίζει τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, γιατί θεωρεί ότι το αναθεωρημένο EURES αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μια επίσης κρίσιμη προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η καταπολέμηση του απαράδεκτου φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.

Η ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας απαιτεί νομιμότητα.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που, διαχρονικά, είχε υψηλά επίπεδα αδήλωτης εργασίας. Με πολύ αρνητικές επιπτώσεις, σε όλα τα επίπεδα.

Προσωπικά την αδήλωτη εργασία την έχω χαρακτηρίσει ως οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα. Στερεί σημαντικούς πόρους από το ασφαλιστικό σύστημα, υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό και τις συνεπείς επιχειρήσεις και - το σημαντικότερο  - παραβιάζει τα εργασιακά δικαιώματα.

Πρόσφατα στην Ελλάδα για την καταπολέμηση του φαινομένου προχωρήσαμε στην λήψη δέσμης μέτρων, με την κωδική ονομασία ΑΡΤΕΜΙΣ. Και σήμερα πέντε μήνες μετά την πρώτη εφαρμογή τους, είδαμε ότι τα μέτρα «πιάνουν τόπο». 

Πιστεύουμε ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μολονότι υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των κρατών - μελών στον συγκεκριμένο τομέα, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε κοινή απόφαση δημιουργίας Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αδήλωτης Εργασίας.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι αυτό της Οδηγίας για την Απόσπαση των Εργαζομένων (Posting of Workers).

Εξαρχής, ως προεδρία, γνωρίζαμε ότι μολονότι το εγχείρημα ήταν δύσκολο, δεν είχαμε, ως Ευρώπη, το δικαίωμα της αποτυχίας. Γνωρίζετε άλλωστε τα σχόλια διαφόρων ακραίων ομάδων ευρωσκεπτικιστών.

Σήμερα, έπειτα από μακρές, επίμονες, δύσκολες, αλλά και εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις,

μπορώ να σας ανακοινώσω ότι έχουμε πλέον προσωρινή συμφωνία.

Και θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα υπάρχει τελική διευθέτηση του ζητήματος.

Μια κρίσιμη παράμετρος της Ευρώπης που οραματιζόμαστε είναι εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ.

Και ειδικότερα η προώθηση της ουσιαστικής ένταξης της Κοινωνικής Διάστασης της ΟΝΕ στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Εδώ εργαζόμαστε σε δύο κατευθύνσεις.

Αφενός στην αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων (Scoreboard) που αποτελεί σημαντική κατάκτηση για την Κοινωνική Ευρώπη.

Και εδώ πολλά μπορεί να προσφέρει και η συνεργασία με την επόμενη προεδρία, την Ιταλία, μιας και θα έχει ιδιαίτερο ρόλο στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Μια άλλη πτυχή της εμβάθυνσης της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ είναι η πιο ενεργητική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες της Ένωσης.

Γενικότερα, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, είναι αποφασιστικής σημασίας,

η ενίσχυση της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου και η ευρύτερη δυνατή κινητοποίηση των κοινωνικών εταίρων και άλλων συλλογικών κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των κοινοτικών πολιτικών.

Γιατί η υλοποίηση των απαραίτητων για την διέξοδο από την κρίση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχει συναντίληψη και κοινωνική αποδοχή.

Η Ελληνική Προεδρία εργάζεται προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης μιας Πρότασης για μια Απόφαση του Συμβουλίου με στόχο την ενίσχυση της «Κοινωνικής Συνόδου».

 

Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από δημοσιονομική σταθερότητα και εμβάθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να απαντήσουμε στην μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, τόσο ως Ελλάδα όσο και ως Ευρώπη:

την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρ­ρυθμίσεων.

Μέσα από κοινωνικές συναινέσεις, μέσα από τον ειλικρινή και ανοιχτό δη­μόσιο διάλογο, μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης.

Σήμερα το ζητούμενο δεν είναι οι ακραίες και οι μοιρολατρικές κραυγές.

Το ζητούμενο είναι οι επεξεργασμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. 

Το ζητούμενο είναι ένας νέος κύκλος ανάπτυξης, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την πα­ραγωγικότητα και τη δημιουργία αξίας.

Την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

Με έμφαση στην πραγματική παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Ο στόχος μας είναι η βιώσιμη, έξυπνη και ανταγωνιστική Ευρώπη.

Μια Ευρώπη με πολλές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και υψηλά επίπεδα κοινωνικής συνοχής.

Πρόκειται για ένα πρόταγμα  φιλόδοξο και ταυτόχρονα ρεαλιστικό.

Και προϋποθέσεις για αυτό είναι ο κοινωνικός διάλογος, η κοινωνική συνεννόηση και συνεργασία, συστατικά στοιχεία μιας σύγχρονης δυναμικής κοινωνίας και οικονομίας.

Στοιχεία που συνεισφέρουν στην εξομάλυνση και «λείανση» των κοινωνικών αντιθέσεων, εμπεδώνουν και ισχυροποιούν εκείνες τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο.

Σήμερα, για να ξεπεράσουμε την κρίση, για να αναδυθούμε την επόμενη μέρα της κρίσης ως Ένωση δυνατότερη, πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην κοινωνική Ευρώπη.

Γιατί η κοινωνική συνοχή αποτελεί και προαπαιτούμενο αλλά και συνέπεια της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Εγώ προσωπικά, από το βήμα αυτό, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε με επιμονή και αποφασιστικότητα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Πιστεύω βαθειά ότι με τη στενή συνεργασία μαζί σας, με την ένωση των δυνάμεων μας, θα πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους και τα κοινά μας οράματα.

Είναι υποχρέωση και καθήκον μας, όχι μόνο για εμάς αλλά για τις επόμενες γενιές της Ευρώπης.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences