Πληροφοριακό Σύστημα ΗΛΙΟΣ Φεβρουάριος 2014

«Παρουσιάζουμε σήμερα την 9η έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», η οποία αφορά στις καταβολές των συντάξεων και των επιδομάτων πρόνοιας του Φεβρουαρίου 2014.

 

Το σύστημα «Ήλιος» εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα,  λεπτομερή και αξιοποιήσιμα στοιχεία. Έτσι, από τη σημερινή Έκθεση θα παρουσιάζεται κάθε μήνα η από την αρχή του έτους σωρευτική δαπάνη για συντάξεις και προνοιακά επιδόματα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή καταβολή των παροχών και να ελέγχεται ο ρυθμός απορρόφησης των κρατικών δαπανών. Παράδειγμα, στο πρώτο δίμηνο του έτους και σε προϋπολογισθείσα καταβολή 16,7% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης συντάξεων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 16,5%, γεγονός που υποδηλώνει ότι είμαστε απολύτως εντός των στόχων μας.

Επίσης, απο τη σημερινή Έκθεση, η κατανομή συντάξεων ανά ταμείο και κατηγορία θα ομαδοποιείται πλέον και ανά εποπτεύοντα φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ενώ θα παρουσιάζονται και στοιχεία που αφορούν στην κατανομή του πλήθους των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων και του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού ανά γεωγραφική περιφέρεια.

 

Ουσιαστικά, σήμερα τίποτε δεν είναι το ίδιο με το παρελθόν σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των συνταξιοδοτικών παροχών και των επιδομάτων πρόνοιας.

Σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού, ο σεβασμός στα χρήματα και τους κόπους των ίδιων των εργαζομένων επιβάλλει μια «νοικοκυρεμένη» διαχείριση των κοινωνικών  μεταβιβάσεων, με όρους διαφάνειας, δικαιοσύνης και αποτελεσματικότητας.

Πράγματι, με την εφαρμογή του συστήματος «Ήλιος» φωτίζεται και χαρτογραφείται πλήρως κάθε πτυχή του συνταξιοδοτικού συστήματος και των επιδομάτων πρόνοιας, ενώ αποτρέπεται κάθε απόπειρα παραβατικότητας.

Σήμερα, συντάξεις και επιδόματα πρόνοιας περνούν, πλέον, από την «τρύπα της βελόνας».

 

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης σε σχέση με τις συνταξιοδοτικές παροχές είναι τα εξής:

   Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.647.673

  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.437.245 εκ των οποίων οι 9.935 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 2.294.546.065,60 εκ. Ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δίμηνο του 2014 ανέρχεται σε 4.586.482.162,35 εκ ευρώ.

  Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις γήρατος ανέρχεται στα 939,74 ευρώ

 

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης σε σχέση με τις παροχές προνοιακών επιδομάτων είναι τα εξής:

   Ο συνολικός αριθμός των επιδοματούχων ανέρχεται σε 162.552

  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχεται σε 171.198

• Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα το μήνα Φεβρουάριο ανέρχεται σε 54.865.380 εκ ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το πρώτο δίμηνο του 2014 ανέρχεται σε 110.308.192 εκ ευρώ

Με στόχο την έγκαιρη αναστολή της καταβολής προνοιακών επιδομάτων σε θανόντες, όπως ήδη γίνεται και με τις συντάξεις,  εκτελούνται μηνιαίες ροές διασταύρωσης. Συγκεκριμένα, αυτό το μήνα από τη διασταύρωση του πληροφοριακού συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του ΑΜΚΑ προέκυψε η καταβολή επιδομάτων σε 932 θανόντες.

Για τις περιπτώσεις αυτές, εκτός από την άμεση αναστολή καταβολής των επιδομάτων, θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθώσεις με τους σωστούς αριθμούς ΑΜΚΑ».

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences