Ο υπουργός Εργασίας στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών
«Κυρία Πρόεδρε, εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων, αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής πραγματοποιείται πραγματικά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί την ευκαιρία για έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο για τον προσανατολισμό της ΕΕ και της ΟΝΕ. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ήθελα να χαιρετίσω την πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δίνει το έναυσμα για διάλογο σχετικά με την ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στο Συμβούλιο EPSCO τα κράτη μέλη έδωσαν ένα ηχηρό και καθαρό μήνυμα. Είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να χτίσουμε γέφυρες που θα συνδέσουν την υπευθυνότητα με την ανάγκη για αλληλεγγύη.  Κλειδί σε αυτό αποτελεί η βελτίωση της συνοχής μεταξύ των πεδίων της δημοσιονομικής, οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, η αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ τους που επιτρέπει τη σύνθεση, τη δημιουργία, τη βιώσιμη ανάπτυξη.  Πράγματι, η Ευρώπη μέσα από την εφαρμογή αποφασιστικών μεταρρυθμίσεων εξέρχεται σταδιακά από τη Μεγάλη Ύφεση και επανέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης. Για να είναι η ανάπτυξη αυτή βιώσιμη και έξυπνη, πρέπει να μην είναι «γυμνή» και εννοώ τον κίνδυνο της άεργης ανάπτυξης (jobless growth) αλλά να συνοδεύεται από τη δημιουργία  πολλών και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι κρίσιμο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και τις υποδομές για την ανάπτυξη δυναμικών τομέων της οικονομίας, όπως η ψηφιακή οικονομία, που υπόσχονται νέες αλλά και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η προτεινόμενη εισαγωγή του κοινωνικού πίνακα αποτελεσμάτων και η συνδυαστική ερμηνεία του με τα πορίσματα των υφιστάμενων εργαλείων ανάλυσης αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Για να είναι όμως ουσιαστικό πρέπει να δίνει συγκεκριμένο στίγμα και προστιθέμενη αξία. Απαιτείται περαιτέρω μεθοδολογική βελτίωση και τεχνική επεξεργασία από τις αρμόδιες Επιτροπές του Συμβουλίου. Οι προτεινόμενοι δείκτες αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος της κοινωνικής πραγματικότητας. Πεδία όπως η ασφάλιση, η εκπαίδευση, η δημογραφική πολιτική και η υγεία θα συνέβαλαν σε μια πιο πλήρη και αντιπροσωπευτική εικόνα.  Στην κοινή αυτή προσπάθεια θεμελιώδης είναι ο σεβασμός και η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.Η Ελλάδα αναλαμβάνοντας την Προεδρία του Συμβουλίου θα εργαστεί σκληρά για την ουσιαστική ένταξη της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ για πρώτη φορά στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την επιτυχή διεξαγωγή του. Ωστόσο θα ήθελα να επισημάνω ότι η χώρα μου αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Τόσο για την Ελλάδα όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ελλάδα ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο φάσμα μεταρρυθμίσεων και έχοντας εκπληρώσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις της, αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα Ευρωπαϊκής χώρας που εξέρχεται σταδιακά και επιτυχημένα από την κρίση.  Συνεπώς η επιτυχία μας, η οποία στηρίχθηκε στις τεράστιες θυσίες των Ελλήνων, είναι και επιτυχία της Ευρώπης και θα αποτελέσει την αφετηρία για μια Ευρώπη ανανεωμένη και πιο ενωμένη. Άλλωστε, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή δεν είναι αυτοσκοπός, πρέπει να έχει όρια. Είναι το μέσο για την επίτευξη του ουσιαστικού και πρωταρχικού μας σκοπού: της κοινωνικής ειρήνης, της ευημερίας, της πολιτικής ομαλότητας, της δημοκρατίας.Αυτή την κρίσιμη ισορροπία πρέπει να διατηρήσουμε στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Είναι η χρυσή τομή για να οικοδομήσουμε το κοινό μας όραμα».  
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences