Συνέχεια Διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό­νοιας  η δεύτερη συνάντηση με τους θεσμικούς Κοινωνικούς Εταί­ρους στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου που έχει ξεκινήσει για τα μείζονα ζητήματα της αγοράς εργασίας στη χώρα μας. Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ιωάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος και οι Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Άννα Στρατινάκη (Εργασίας), Παναγιώτης Κοκκόρης, (Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Άννα Δαλλαπόρτα (Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων) και Μιχάλης Χάλαρης (Ειδικός Γραμματέας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας), συναντήθηκαν με τα προεδρεία της Γε­νικής Συνομοσπονδίας Εργα­τών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), της Γενικής Συνομοσπον­δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), καθώς και του  Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).Ο υπουργός μετά το τέλος της συνάντησης έκανε την ακόλουθη  
δήλωση:  
«Συνεχίστηκε σήμερα ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους μέσα σε ένα δημιουργικό, ειλικρινές και γόνιμο κλίμα και συμφωνήσαμε σε πολλά και μείζονα ζητήματα.Αν και τα προβλήματα στην οικονομία και στην αγορά εργασίας είναι πολλά και πιεστικά όλοι κατανοούμε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, μόνο με διάλογο, κοινωνική συνεννόηση και συνεργασία. Η ανάσχεση της υψηλής ανεργίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για να δώσουμε ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Πολύ μεγάλη πρόκληση, όμως, αποτελεί και η καταπολέμηση της αδήλωτης, ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και κάθε μορφής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Αυτές οι πρακτικές όχι μόνο καταπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, όχι μόνο στερούν δημόσια έσοδα και αποδυναμώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά νοθεύουν και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, υπονομεύουν και φρενάρουν την προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέλος στην ασυδοσία και θα θωρακίσουμε την Επιθεώρηση Εργασίας για την αναχαίτιση αυτών των φαινομένων. Όσον αφορά το θέμα του κατώτατου μισθού, η κυβέρνηση σέβεται την συλλογική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων όπως επίσης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα κινηθούμε σε αυτούς τους δύο άξονες προκειμένου να βρούμε κοινή λύση. Θα προχωρήσουμε σε αυτό το διάλογο μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου και ελπίζω ότι θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα».
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences