Ηλεκτρονική Διασύνδεση Ταμείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Με στόχο τον εξορθολογισμό των κοινωνικών δαπανών αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής  τα υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών ξεκίνησαν συνεργασία για την ηλεκτρονική  διασύνδεση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.Στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ήδη ξεκινήσει, γίνονται διαστα­υρώσεις στις καταβολές των συντάξεων που λαμβάνουν οι ασφαλισ­μένοι με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται στις εφορίες.Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωαννης Βρούτσης «σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, προχωρούμε για πρώτη φορά στη λειτουργική διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των ασφαλιστικών ταμείων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πρόκειται για μια τομή στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και, κυρίως, την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και τον εξορθολογισμό των κοινωνικών δαπανών στη χώρα μας.»Ήδη, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών κ. Θεοχάρης Θεοχάρης, παρέδωσε σήμερα στον υπουργό Εργασίας τα αποτελέσματα των πρώτων διασταυρώσεων που ολοκληρώθηκαν στον Το­μέα Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) του ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), όπου ασφαλίζονται γιατροί, οδον­τίατροι, φαρμακοποιοί και κτηνίατροι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία στο ΤΣΜΕΔΕ όπου ασφαλίζονται μηχανικοί και εργολήπτες καθώς και στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών όπου ασφαλίζονται Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Υποθηκοφύλακες και Δικαστικοί Επιμελητές.Τα προσωρινά ευρήματα των πρώτων ελέγχων και διασταυρώσεων που πραγματοποιή­θηκαν στον Το­μέα Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) είναι άκρως ενδιαφέροντα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε το 5,5% των συνταξιούχων να έχει λάβει ποσό σύνταξης άνω των 6.000 ευρώ και να μην έχει προβεί σε δή­λωση εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ ένα ποσοστό άνω του 12% των συνταξιούχων δηλώνει ποσά μικρότερα των αναφερομένων που έχουν χορηγηθεί από το ταμείο.     Η ΓΓΠΣ συνεργάζεται ήδη με την Διεύθυνση φορολογικής συμμόρφωσης, ώστε να γίνει πλήρης ταυτοποίηση των περιπτώσεων μη υποβολής φορολογικής δήλωσης και ακολούθως επικοινωνία για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους και  συγκεκριμένα, στην υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου ει­σοδήματος. Επίσης, προχωράει σε περαιτέρω διερεύνηση των πε­ριπτώσεων που έχουν δηλωθεί μικρότερα ποσά συντάξεων.Επιπλέον, από τους ελέγχους διαπιστώνεται ότι το ταμείο έχει ποσοστό φορολογουμένων (συνταξιούχων) που δηλώνει αναπηρία 11,3% την ώρα που ο συνολικός πληθυσμός των συνταξιούχων που δηλώνει αναπηρία ανέρχεται στο 7,7%, διαφορά στατιστικά σημαντική. Οι αυξημένες δηλώσεις αναπηρίας θα επανεξε­ταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, ώστε να βρεθούν τυχόν περιπτώσεις ατασθαλιών.Τέλος, τα δύο υπουργεία σε μια προσπάθεια μείωσης της ταλαιπωρίας των συνταξιούχων και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, θα προχω­ρήσουν μέχρι το τέλος του έτους και στις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε οι βεβαιώσεις αποδοχών να αποστέλλονται κατε­υθείαν στη ΓΓΠΣ από τα Ταμεία χωρίς οι ασφαλισμένοι να χρειάζεται να λαμβάνουν βεβαιώσεις αποδοχών από τον φορέα που συν­ταξιοδοτούνται.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences