Συνάντηση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση με ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΒ
Ξεκίνησε σήμερα στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για τα θέματα της εργα­σίας.Ο υπουργός κ. Ιωάννης Βρούτσης και ο νέος υφυπουργός κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκαν διαδοχικά με τα προεδρεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΣΕ) καθώς και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).Μετά το τέλος των συναντήσεων ο υπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καλέσαμε σε διάλογο τους κοινωνικούς εταίρους, έχοντας πλήρη συ­νείδηση του ασφυκτικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργήσει η πα­ρατεταμένη ύφεση στην ελληνική οικονομία.Η πολύ υψηλή ανεργία που πλήττει ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, τα χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων διαμορφώ­νουν μια ιδιαίτερα επώδυνη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που απαιτεί την ανάληψη ευθυνών από όλους μας. Από την πλευρά μας είμαστε διατεθειμένοι να προωθήσο­υμε έναν ειλικρινή διάλογο, στη βάση της προγραμματικής σύγκλισης των αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας αλλά και των υποχρεώσεων της χώρας. Σε αυτόν το διάλογο, ζητάμε από τους κοινω­νικούς εταίρους, την ενεργό συμμετοχή τους για την εύρεση νέων, απο­τελεσματικών και κο­ινά αποδεκτών λύσεων.Η δική μας προσέγγιση έχει τίτλο τρεις λέξεις, τρεις έννοιες: Ισορροπία, Νομιμότητα, Δικαιοσύνη.

Σήμερα απαιτούνται κατά την άποψή μας νέες κοινωνικές συμφωνίες που θα αποκαταστήσουν την ισορροπία και την αποτελεσματικότητα στην αγορά εργασίας. Εκεί θα επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας».

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences