Συνάντηση με Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου-Δωδεκανήσων
Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι του Τομέα Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Ιωάννης Βρούτσης και Νότης Μηταράκης συναντηθήκαν χθες στα κεντρικά γραφεία του κόμματος με τον Πρόεδρο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου-Δωδεκανήσων κ. Κωνσταντίνο Βλαχάκη, τα μέλη του Συλλόγου κα Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου και κ. Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο, καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Στη συνάντηση συζητήθηκε το Νέο Φορολογικό Σύστημα που προτείνει η Ν.Δ. και πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία δράσης του υπουργείου Οικονομικών, με τη συμβολή των Συμβολαιογράφων.
Σύμφωνα με την πρόταση της Ν.Δ., η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί βασικό πυλώνα για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό Φορολογικό Σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΠΣ θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
Στην κατεύθυνση αυτή, η καθολική καθιέρωση - από 1/1/2013 - της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου μεταβιβάσεων ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας – για πρώτη φορά - ηλεκτρονικού εθνικού περιουσιολογίου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποθέσεων που θα διευκολύνει τους φορολογούμενους και θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου.
Οι Συμβολαιογράφοι, θα είναι πλέον πιστοποιημένοι χρήστες και θα αναλάβουν την ευθύνη της ηλεκτρονικής αποστολής στη ΓΓΠΣ, κάθε μεταβολής ακινήτου.
Η πρωτοβουλία της Ν.Δ., που έγινε αποδεκτή από τους εκπροσώπους του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, αναμένεται να οδηγήσει το υπουργείο Οικονομικών σε μια νέα εποχή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα εκσυγχρονίσει αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του.
Η εφαρμογή της πρότασης της Ν.Δ., θα ανατρέψει το υφιστάμενο αναχρονιστικό μοντέλο λειτουργίας του φορολογικού μας συστήματος, θα περιορίσει τη γραφειοκρατία, θα ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα, θα καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και θα δημιουργήσει αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences