Δήλωση του Υπ. Εργασίας Γ. Βρούτση για την ΕΡΓΑΝΗ μηνός Σεπτεμβρίου
«Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» για το
Σεπτέμβριο, το ισοζύγιο απασχόλησης (προσλήψεις – απολύσεις) παρουσίασε και
πάλι θετικό πρόσημο (+2.651 θέσεις εργασίας). Το γεγονός αυτό συνιστά θετική
εξέλιξη για τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς ο Σεπτέμβριος αποτελεί μήνα που
ιστορικά – λόγω λήξης της τουριστικής περιόδου σε πολλές περιοχές της χώρας –
παρουσιάζει συνήθως αρνητικές ή οριακά θετικές ροές απασχόλησης.
Παράλληλα, το θετικό ισοζύγιο επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της
αγοράς εργασίας μετά το ισχυρό χτύπημα που δέχτηκαν οι τουριστικές
επιχειρήσεις από το ναυάγιο της ‘Thomas Cook’ στα μέσα του μήνα,
αντανακλώντας το ευρύτερο κλίμα θετικών προσδοκιών στην οικονομία
και την απασχόληση.
Εντούτοις, το βελτιωμένο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 (41,74%
έναντι 40,89%), παραμένει χαμηλό το μερίδιο των συμβάσεων πλήρους
απασχόλησης, ακολουθώντας τη γενική τάση που επικράτησε από το 2015 και
μετά.
Σε αυτό το σημείο, επισημαίνω και πάλι ότι κυρίαρχος και αμετακίνητος στόχος της
πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας είναι η ενίσχυση του μεριδίου των
συμβάσεων πλήρους απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων
εργασίας, αλλά και η έμφαση στην τόνωση του ποσοστού της πλήρους
απασχόλησης στο σύνολο της μισθωτής εργασίας.
Για αυτόν ακριβώς το λόγο, έχουμε αποφασίσει και υλοποιούμε για πρώτη φορά
–έμπρακτα και όχι με λόγια- μια συγκροτημένη δέσμη μέτρων και ενεργειών που
αποσκοπούν στην καταπολέμηση των φαινομένων της «εικονικής μερικής
απασχόλησης», αλλά και οποιασδήποτε καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος
των εργαζομένων, των συνεπών εργοδοτών αλλά και των εσόδων στα
ασφαλιστικά ταμεία.

Ενδεικτικά:
? Με τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού των ελεγκτικών υπηρεσιών
του υπουργείου Εργασίας (ΣΕΠΕ και ΕΦΚΑ), προχωρούμε με αμείωτο
ρυθμό σε στοχευμένους ελέγχους με στόχο την περιφρούρηση της
αγοράς εργασίας.
? Αυξάνουμε κατά 12% το κόστος των επιπλέον ωρών, σε περίπτωση
υπέρβασης των συμφωνημένων όρων της μερικής απασχόλησης, με σκοπό
την μετατόπιση της αγοράς εργασίας σε συμβάσεις πλήρους
απασχόλησης.
? Προχωρούμε στη γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά
πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες (από 1 η Ιουλίου 2020), επισημαίνοντας,
ωστόσο, ότι αυτό το ευεργετικό μέτρο θα αφορά μόνο περιπτώσεις
συμβάσεων πλήρους απασχόλησης.
? Με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου παραβατικότητας, για
πρώτη φορά στη χώρα μας πραγματοποιείται η ηλεκτρονική καταγραφή
των παραβατικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτελέσει κρίσιμη πηγή
πληροφόρησης για στοχευμένους και επαναληπτικούς ελέγχους. Αντίθετα,
οι συνεπείς επιχειρήσεις που σέβονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα των εργαζομένων θα επιβραβεύονται.
? Προχωρούμε στην αναβάθμιση και ολοκλήρωση του συστήματος «ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ» σε «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Πέραν της δραστικής απλοποίησης και
ενιαιοποίησης των λειτουργιών του, τη φιλικότητα στο χρήστη και την
ενίσχυση των αναλυτικών του δυνατοτήτων, η ψηφιακά αναβαθμισμένη
πλατφόρμα θα υποστηρίζει επιχειρησιακά τους Επιθεωρητές Εργασίας του
ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ στον προγραμματισμό και την υλοποίηση στοχευμένων
και αποδοτικών ελέγχων για την οριστική εκρίζωση της παραβατικότητας
στην αγορά εργασίας.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences