Άρθρο στην Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Άρθρο για Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Από τον Αν. Τομεάρχη Οικονομικών της Ν.Δ., Βουλευτή Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση

Η συμμετοχή της Ν.Δ. στον εθνικό διάλογο μετά την πρόσκληση που απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι επιθυμεί να συμβάλλει εποικοδομητικά στην αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.
Φορολογικό σύστημα, το οποίο ακόμη μέχρι και σήμερα και παρά τις 15 κυβερνητικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά αντίθετα έχει γίνει περισσότερο άδικο, πιο πολύπλοκο, πιο γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση επί 2 και πλέον χρόνια «έσπειρε φόρους και σήμερα θερίζει ύφεση και φοροδιαφυγή». Κινήθηκε με τελείως αποσπασματικό και πρόχειρο τρόπο, γεγονός που συνέβαλε στην μετατροπή του φορολογικού συστήματος από αναπτυξιακό εργαλείο – όπως θα έπρεπε να είναι – σε «φορομπηχτικό» που στηρίζεται στην πρωτοφανή υπερφορολόγηση, σε έκτακτες εισφορές και χαράτσια.
Όλα αυτά μαζί είχαν ως αποτέλεσμα: την διεύρυνση της ύφεσης, την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, την αποθάρρυνση των επενδύσεων, την αύξηση των «λουκέτων», την εκτίναξη της ανεργίας και την κατάρρευση των εσόδων.
Η δημιουργία, με ισχυρή πολιτική στήριξη, ενός φορολογικού συστήματος που θα έχει τα χαρακτηριστικά του «εθνικού», αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη. Στην κοινή αυτή προσπάθεια που θα ξεκινήσει στις 25 Ιανουαρίου, τίθεται μια πρώτη και βασική προϋπόθεση. Η παρουσίαση του εγχειρήματος να συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα εχέγγυα, που θα δημιουργούν την πεποίθηση ότι πρόκειται πλέον για εθνικό φορολογικό σύστημα. Αυτά είναι:
•    Η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στη σχέση πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στο κράτος, μέσα από ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και σταθερό.
•    Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ώστε τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου να αντιμετωπιστούν οριστικά.
•    Η ενσωμάτωση της αναγκαίας αναπτυξιακής διάστασης, που θα ανταποκρίνεται όμως και στις προκλήσεις του φορολογικού ανταγωνισμού. Γεγονός, που θα επιτευχθεί με τη δραστική μείωση των συντελεστών της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και με την ταυτόχρονη αυστηροποίηση των ποινών.
Το βασικό, λοιπόν, συστατικό στοιχείο για την επιτυχία του εγχειρήματος, είναι οι ισχυρές συνέργειες που δημιουργούνται από την ταυτόχρονη υλοποίηση των πιο πάνω αρχών. Αρχών, που είναι δημοσιοποιημένες και εξειδικεύονται στο φορολογικό πρόγραμμα της Ν.Δ.».
Ενδεικτικά σημεία προτεραιότητας


•    Κατά την πρώτη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης κάθε φορολογούμενου, θα καταγραφούν τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά προϊόντα που κατέχει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στη βάση αυτή, καταθέσεις και επενδύσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωθέντα εισοδήματα θα επιβαρύνονται με φόρο 5%, με εξαίρεση εκείνες που προέρχονται από «ξέπλυμα χρήματος, εγκληματικές ενέργειες και όσες ανήκουν σε πολιτικούς. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί για τα κεφάλαια του εξωτερικού με τους νόμους 3842/2010 και 3943/2011 στη βάση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Με τη διαδικασία αυτή, αποδίδεται αμνηστία σε ό,τι δηλωθεί για πρώτη φορά, δημιουργώντας μια Νέα Αρχή για όλους. Στο σύστημα, θα καταχωρείται η ετήσια ηλεκτρονική φορολογική δήλωση, η οποία θα περιέχει τις όποιες αλλαγές της περιουσιακής κατάστασης, τα ετήσια εισοδήματα του φορολογούμενου και τις πραγματικές δαπάνες, όπως αυτά θα διαμορφώνονται κάθε χρόνο.
•    Σύνταξη νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που θα έχει διάρκεια και θα στοχεύει στην απλοποίηση των σχετικών διατάξεων.
•    Για τη διατήρηση της σταθερότητας του συστήματος, να προβλέπεται ότι η ενδεχόμενη κατάθεση φορολογικού νομοσχεδίου, που θα περιλαμβάνει τυχόν διατάξεις που επηρεάζουν τη φορολόγηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, να πραγματοποιείται αμέσως μετά την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού του κράτους και άπαξ του έτους, εκτός εξαιρετικών και εκτάκτων περιπτώσεων.
•    Ενιαίος Φορολογικός Συντελεστής 15% σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα (flat tax). Στην Ελλάδα, δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν φορολογούνται τα κέρδη των επιχειρήσεων, αλλά η νομική μορφή τους. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούνται στρεβλώσεις και αδικίες στην επιχειρηματικότητα, αλλά και αθέμιτος ανταγωνισμός.
•    Μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ στο 19% από 23%, του μεσαίου στο 9% από 13% και του χαμηλού συντελεστή στο 5%.
•    Υπαγωγή στο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ όλων των υπηρεσιών τουριστικού πακέτου και όχι μόνο της διαμονής.
•    Διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου.
•    Κατάργηση του συντελεστή ΦΠΑ 23% στα είδη εστίασης και επαναφορά του στο 9%.
•    Καθιέρωση παράλληλου αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος και δυνατότητα αμφισβήτησης και υπαγωγής σε λογιστικό προσδιορισμό με πιστοποίηση της φορολογικής υποχρέωσης από πιστοποιημένο λογιστή ή ορκωτό ελεγκτή για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έσοδα μέχρι ενός χαμηλού ορίου.
•    Επέκταση και βελτίωση του Συστήματος του Φορολογικού Πιστοποιητικού, για τις υποχρεωτικά ελεγχόμενες από ορκωτούς ελεγκτές εταιρείες και σε όποιες επιπλέον επιχειρήσεις επιθυμούν προαιρετικά να ενταχθούν, με ταυτόχρονη ένταξη στη διαδικασία των λογιστών που πιστοποιεί το Οικονομικό Επιμελητήριο.
•    Θέσπιση αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε όσους εκδίδουν το Φορολογικό Πιστοποιητικό.
•    Επανεξέταση του συστήματος καταβολής του ΦΠΑ, έτσι ώστε ο φόρος να αποδίδεται στο Δημόσιο στον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής (real time VAT).
•    Σύνταξη νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, που θα έχει διάρκεια και θα στοχεύει στην απλοποίηση των σχετικών διατάξεων.
•    Μείωση των κλιμακίων και χαμηλότερη φορολογία, με αφορολόγητο στις 12.000 €, μείωση του ανώτατου συντελεστή από 45% στο 40% και σταδιακά μέσα σε τρία χρόνια στο 30%.
•    Πάγωμα των Αντικειμενικών Αξιών για 5 έτη.
•    Αναπροσαρμογή του κόστους εκκίνησης (ΚΕ) και του ελάχιστου κόστους οικοδομής (ΕΚΚΟ) στις πραγματικές τιμές και επέκταση του ΕΚΚΟ σε όλες τις οικοδομικές άδειες (νέες κατασκευές και ανακατασκευές) και στις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
•    Κατάργηση του επαχθούς τέλους φορολόγησης ακινήτων που επιβάλλεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και αντικατάστασή του από το ΕΤΑΚ (που δεν εισπράττεται σήμερα), τα έσοδα από την αύξηση του ΕΚΚΟ στα ακίνητα και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
•    Σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής για ποσά πάνω από ένα όριο, ο φορολογικός συμβιβασμός και η πληρωμή των φόρων δεν θα καταργούν τον αξιόποινο χαρακτήρα της φοροδιαφυγής και  η τιμωρία της παράνομης συμπεριφοράς από ποινικής πλευράς θα ανήκει στην αρμοδιότητα της ποινικής δικαιοσύνης (κατάργηση πρώτου εδαφίου, δεύτερης παραγράφου άρθρου 24 Ν.2523/1997). Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι θα αντιληφθούν ότι η φοροδιαφυγή είναι ένα άκρως επικίνδυνο και οικονομικά ασύμφορο εγχείρημα εφόσον η φορολογική συμμόρφωση με χαμηλούς συντελεστές δεν θα οδηγεί σε υπερβολική επιβάρυνση.
•    Ενοποίηση της νομοθεσίας, περί ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) σε ένα νομοθέτημα  (κατάργηση άρθ. 26 Ν.3728/2008 και ενσωμάτωση μερικών προβλέψεων του στα άρθρα 39 και 39Α του Ν.2238/1994), με πρόβλεψη για αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών και με ειδική εκπαίδευση στελεχών του ή με αξιοποίηση στελεχών άλλων υπουργείων, που ήδη έχουν εκπαιδευτεί.
•    Κατάργηση του Κ.Β.Σ. και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
•    Εξοπλισμός των τελωνείων -συνοριακών και εισαγωγής- με σταθερές και κινητές μονάδες ελέγχου (x-ray).
•    Πλήρης έλεγχος του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας στη διακίνηση των πετρελαιοειδών με την εφαρμογή του Ν.3784/2009.
•    Εξίσωση Πετρελαίου Θέρμανσης με Κίνησης για πάταξη λαθρεμπορίου και διαφευγόντων φορολογικών εσόδων, με ταυτόχρονη επιδότηση στη βάση γεωγραφικών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.
•    Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό του Φοροεισπρακτικού Μηχανισμού Προληπτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΔΟΕ). Στοχευμένοι και οργανωμένοι έλεγχοι στη διακίνηση των προϊόντων, για τον έλεγχο και την είσπραξη του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.   
•    Ταχεία εκδίκαση των 165.000 εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, που «λιμνάζουν» στα Διοικητικά Δικαστήρια.
•    Κατάργηση των Επιτροπών Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και υπαγωγή των υποθέσεων προς συμβιβασμό στο θεσμό της Διαιτησίας.
•    Δημοσίευση στο διαδίκτυο των Αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences