Κατάθεση Ερώτησης στη Βουλή για τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχουν λάβει τα ληξιπρόθεσμα στα ασφαλιστικά ταμεία

«Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα  Ασφαλιστικά  Ταμεία, έχει λάβει τραγικές και ανεξέλεγκτες  διατάσεις. Οι αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία -τα τελευταία 2,5 χρόνια- οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους σε αδυναμία να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα, από 1/1/2017 οι εξοντωτικές εισφορές εντείνουν  ακόμη περισσότερο  το πρόβλημα. Οι ασφαλισμένοι οδηγούνται σε απόγνωση και αδυνατούν πλέον να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα θεμέλια του συνταξιοδοτικού μας συστήματος.

Επισημαίνεται, ότι με το άρθρο 101 του Ν.4172/2013 συστάθηκε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), στο οποίο -κατά τη ρητή πρόβλεψη του ανωτέρω άρθρου- διαβιβάζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Επιπλέον, με την Υπ. Απόφαση 58039/3275/2016 (ΦΕΚ 4504/Β/30-12-2016), που εξέδωσε ο υφυπ. Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Δεκέμβριο του 2016, τα ασφαλιστικά Ταμεία υποχρεούνταν να μεταφέρουν άμεσα όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συνεπώς και τις οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ στο Κ.Ε.Α.Ο..

Σύμφωνα, μάλιστα με την τελευταία Έκθεση του Κ.Ε.Α.Ο. (2.5.2017) μετά και την προαναφερόμενη υπουργική απόφαση, τα ληξιπρόθεσμα έχουν εκτιναχθεί ανεξέλεγκτα στα 22,492 δις ευρώ. Παρόλα αυτά, όμως, μεγάλο μέρος των ληξιπροθέσμων –μέχρι 5.000 ευρώ- παραμένει στα ταμεία και δεν έχει καταγραφεί, όπως θα έπρεπε, δημιουργώντας μια κρυφή “τρύπα” ληξιπροθέσμων.

Επειδή, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι πρέπει να γνωρίζουν -με όρους διαφάνειας- την οικονομική πορεία και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το ασφαλιστικό σύστημα.

Επειδή, η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα και τροχοπέδη του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Επειδή, η αύξηση των ληξιπροθέσμων –με ευθύνη της κυβέρνησης- έχει λάβει τραγικές και ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  1. Ποιο είναι αναλυτικά  το συνολικό ύψος και πλήθος ληξιπρόθεσμων οφειλών έως  5.000 ευρώ μέχρι 1/6/2017, ανά Ταμείο, που συγχωνεύτηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και δεν έχουν μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο.;

 

                                                                                                     Ο Ερωτών Βουλευτής

 

                                                                                                   Ιωάννης Βρούτσης

Βουλευτής Ν. Κυκλάδων»

 

 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences