Κατάθεση Ερώτησης σχετικά με το ύψος και τον προσδιορισμό των εισφορών μετά από τον φορολογικό έλεγχο σε δικηγόρους, μηχανικούς, ιατρούς, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

Από την 1/1/2017 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη χειρότερη “εισφοροκαταιγίδα”. Οι επιπτώσεις θα είναι εξοντωτικές, καθώς με την επιβολή εισφορών από 26,95% έως 37,95%, ο ΣΥΡΙΖΑ “σκοτώνει“ την ελπίδα και το όνειρο κάθε Έλληνα για δημιουργία.

Οι εξοντωτικές αυτές εισφορές που επιβάλλονται -για πρώτη φορά- δημιουργούν τεράστιες ανισότητες και αδικίες, με αποτέλεσμα να αποτελούν ισχυρά κίνητρα για φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή και αδήλωτη εργασία. Γεγονός με σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα των Ταμείων και κατ’ επέκταση του Κράτους. Ακόμη και αν κάποιος πληρώσει το σύνολο των εξοντωτικών εισφορών που του αναλογούν, το μαρτύριο του δεν τελειώνει εδώ. Και αυτό επειδή, πλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές μετατράπηκαν σε φορολογικές εισφορές, καθώς συνδέονται με το καθαρό εισόδημα του αγρότη, του μηχανικού, του δικηγόρου, του ιατρού, του ελεύθερου επαγγελματία κ.α.

Συνεπώς, ο τελικός λογαριασμός θα τους έρθει μόνο όταν θα ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος. Ένας λογαριασμός που θα είναι αυξημένος, καθώς θα περιλαμβάνει επιπλέον την εισφορά που θα προκύπτει ως ποσοστό πάνω στο νέο φορολογητέο εισόδημα, πλέον, των αναλογούντων προσαυξήσεων. Κάτι για το οποίο σήμερα επικρατεί πλήρης συσκότιση από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, το κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Ν. 4387/2016 και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (υπ’ αριθ. οικ. 61502/3399 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ τ. B 4330/30-12-2016, υπ’ αριθ. οικ. 61501/3398 κοινή υπουργική απόφαση, ΦΕΚ τ. B 4330/30-12-2016) η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών -από 26,95% έως 37,95%- των υπόχρεων (δικηγόρων, μηχανικών, ιατρών, αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών κ.α.), όπως περιγράφονται στις εν λόγω αποφάσεις και στα ανωτέρω άρθρα του νόμου, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Συνεπώς, το ποσό των καταβλητέων εισφορών θα προσδιορίζεται οριστικά μόνο μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου και τον τελικό προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος.

Επειδή, έχει προκληθεί έντονη ανασφάλεια και ανησυχία στους ασφαλισμένους, αναφορικά με την ενδεχόμενη αναδρομική επιβάρυνσή τους με εισφορές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  1. Ποιες θα είναι οι προσαυξήσεις και τα επιτόκια με τα οποία θα βαρύνονται οι διαφορές των εισφορών που θα προκύπτουν μετά από φορολογικό έλεγχο και τον τελικό προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος;
  2. Με ποιο τρόπο θα γίνεται η αναζήτηση των εισφορών; Με σημείο αναφοράς το πέρας του ελέγχου και τον οριστικό προσδιορισμό του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος ή αναδρομικά από την ημερομηνία γέννησης της υποχρέωσης καταβολής τους;
  3. Με ποια διαδικασία θα βεβαιώνεται και θα αναζητείται η οφειλή;

                                                                                                      

      Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                                                

                                                                                                               Ιωάννης Βρούτσης

                                                                                                               Βουλευτής Ν. Κυκλάδων»

 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences