Δελτίο Τύπου για την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας

Η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, αποτέλεσε την μεγαλύτερη πρόκληση στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τα μέσα του Ιουνίου του 2012.

Η αντιμετώπιση αυτού του νοσηρού φαινομένου δεν επετεύχθη ούτε με ευχές και συνθήματα, ούτε με λαϊκίστικες διακηρύξεις και τις γνωστές αριστερές ιδεοληψίες. Στη βάση μίας ισορροπημένης, ρεαλιστικής και αποτελεσματικής πολιτικής, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο ονομάσαμε «ΑΡΤΕΜΙΣ», με στόχο την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Η αξιολόγηση των προσπαθειών έγινε βάσει των αποτελεσμάτων και των συγκριτικών μηνιαίων στοιχείων, με απόλυτα διαφανή τρόπο, που είδαν για πρώτη φορά το φώς της δημοσιότητας.

Τα βήματα που ακολουθήσαμε

u     Από την πρώτη στιγμή καταστήσαμε προς όλους σαφές ότι η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα, που υπονομεύει εργαζομένους, εργασιακές σχέσεις, ασφαλιστικά ταμεία και υγιείς επιχειρήσεις

u     Εντάξαμε στην προσπάθεια αυτή και την Οικονομική Αστυνομία, ενδυναμώνοντας αποτελεσματικά την επιχειρησιακή λειτουργία των δύο ελεγκτικών σωμάτων του Υπουργείου Εργασίας, δηλαδή του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.)

u     Δημιουργήσαμε το καινοτόμο και πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» που για πρώτη φόρα κατέγραψε πλήρως και αποτελεσματικά, σε πραγματικό χρόνο, τη μισθωτή απασχόληση του ιδιωτικού τομέα. Χαρτογραφήσαμε σε όλη την επικράτεια     – σε πραγματικό χρόνο – όλους τους εργαζομένους, απεικονίζοντας επιτυχώς, με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς γραφειοκρατία, μισθούς, εργασιακές σχέσεις και είδος απασχόλησης

u     Επιβάλλαμε το υψηλότερο ιστορικά πρόστιμο ύψους 10.500€ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητά μας να παταχθεί το νοσηρό αυτό φαινόμενο, που δηλητηριάζει εργαζομένους και υγιή επιχειρηματικότητα

u     Αυστηροποιήσαμε το πλαίσιο, διακόπτοντας τη λειτουργία επιχειρήσεων, που απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζόμενους τρίτων χωρών

u     Μειώσαμε κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές, καθιστώντας τη μισθωτή απασχόληση πιο ελκυστική και τη νομιμότητα στην αγορά εργασίας πιο συμφέρουσα. Γεγονός που ενίσχυσε έμπρακτα την αυξητική τάση της απασχόλησης, επιδρώντας ενεργά και άμεσα στην αποκλιμάκωση της ανεργίας

u     Καταργήσαμε μετά από 20 χρόνια γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στις επιχειρήσεις το Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, το οποίο αποτελούσε εστία διαφθοράς, βάρος και θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων

u     Διευρύναμε το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ιδιαίτερα μάχιμης και αποτελεσματικής ελεγκτικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

u     Διαμορφώσαμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων για την επιβράβευση των συνεπών εργοδοτών, δημιουργώντας «Το Λευκό Μητρώο Συνεπών ΕπιχειρήσεωνΠΕΡΣΕΑΣ», μέσω του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών θα μειώνονταν περαιτέρω έως και δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, με σκοπό την άμεση ενίσχυση της μισθωτής απασχόλησης και την ανταμοιβή των τίμιων και σύννομων επιχειρηματιών

u     Δρομολογήσαμε για πρώτη φορά την απλοποίηση και κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας. Μία μεγάλη τομή, μία μεγάλη μεταρρύθμιση, ένα θετικό έργο που επιχειρείται για πρώτη φορά για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις

Όλες οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις και διαθρωτικές αλλαγές αποτελούσαν αναπόσπαστα τμήματα του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ», που περιελάμβανε εκτεταμένους, αυστηρούς, σαρωτικούς και στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους υψηλής παραβατικότητας σε όλη την Ελλάδα.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις και με μεταρρυθμίσεις ευρείας κλίμακας, διαμορφώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής, που στόχευε αποκλειστικά, στην καταπολέμηση κάθε μορφής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Αυτές οι αποτελεσματικές και κοινωνικά δίκαιες παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε, την περίοδο από τα μέσα του 2012 έως τέλος του 2014, συνέβαλαν αποτελεσματικά και καθοριστικά στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με απτά αποτελέσματα.

Δυστυχώς, ο συνδυασμός ανευθυνότητας, απραξίας και ανικανότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διέκοψε βίαια την προηγούμενη προσπάθεια, οδηγώντας όπως επιβεβαιώνεται από τα επίσημα αποτελέσματα των ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου Εργασίας στην αύξηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΕΥΠΕΑ και του Σ.ΕΠ.Ε, μηνός Μαρτίου 2015, όπως αυτά αποτυπώνονται στην παρουσίαση της επιχειρησιακής έκθεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» (βλ.Σχήμα 1) (βλ.Πίνακα 1).

Από τον Ιανουάριο του 2013 και μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 παρατηρείται σταθερή αποκλιμάκωση της αδήλωτης εργασίας, ενώ από τον Ιανουάριο του 2015 η αδήλωτη εργασία αυξάνεται και πάλι. 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences