Ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προχωρεί στην απλοποίηση της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας


Το έργο αυτό με ακριβή τίτλο «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας επιλεγμένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» υλοποιείται από την Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση του ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 11 μήνες.

Ουσιαστικά αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και κωδικοποίηση του δαιδαλώδους τοπίου της κοινωνικής ασφάλισης και καταλήγει μέσω συγκεκριμένης επιστημονικής μεθοδολογίας στην κατάρτιση ενός νέου απλού, δίκαιου και κυρίως διαφανούς Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το πρώτο βήμα έγινε με την καταγραφή του συνόλου της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Συνολικά απαιτήθηκαν 38.495 σελίδες για την αποτύπωση όλου του πλαισίου των καταστατικών διατάξεων και των κανονισμών ασφάλισης και παροχών των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1940 έως σήμερα και αφορά σε 80 υφιστάμενα και συγχωνευθέντα ταμεία, τομείς και κλάδους (κύριας ασφάλισης, επικουρικής, χορήγησης εφάπαξ, κάλυψης ασθένειας).

Συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν 5.436 νόμοι, διατάγματα,  υπουργικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι ως εξής:

 

 

 

Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Πλήθος

Νόμων

Πλήθος Διαταγμάτων (Νομοθετικά, Προεδρικά, Κανονιστικά)

Υπουργικές Αποφάσεις

Εγκύκλιοι/ Αποφάσεις Διοικητή

 

Σύνολο

Οριζόντιες Διατάξεις

138

9

201

 

348

ΙΚΑ ΕΤΑΜ

149

24

205

844

1.222

ΟΑΕΕ

72

52

289

1.279

1.692

ΕΤΑΑ

43

29

29

2

103

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

152

118

199

19

488

ΟΓΑ

66

17

110

70

263

ΕΤΕΑ

180

123

572

146

1.021

ΤΑΠΙΤ

7

7

18

0

32

ΤΠΔΥ

61

45

23

2

131

ΤΑΥΤΕΚΩ

16

64

55

1

136

ΣΥΝΟΛΟ

884

488

1.701

2.363

5.436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης συγκεντρώθηκαν 2.800 Δικαστικές Αποφάσεις και 26 Διατάξεις Κοινοτικού & Διεθνούς Δικαίου.

Η συλλογή της νομοθεσίας σε πρώτη φάση, όμως, έφερε στο φως και «ειδικές φωτογραφικές διατάξεις» -κάτι που άλλωστε ήταν αναμενόμενο- για συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες απολάμβαναν προκλητικά προνόμια.

Με την ολοκλήρωση του έργου όλα αυτές οι διατάξεις θα εξαλειφθούν οριστικά.

 

Όπως δήλωσε και ο υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης:

«Όταν λέγαμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι ένας λαβύρινθος, ένα ψηφιδωτό γεμάτο εξαιρέσεις, ειδικά καθεστώτα και «παραθυράκια», φαινόταν υπερβολή.

Σήμερα επιβεβαιωνόμαστε, καθώς το τιτάνιο έργο της απλοποίησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας ανέδειξε την ύπαρξη περίπου 40.000 σελίδων με διάσπαρτες, αλληλοεπικαλυπτόμενες ή ακόμη και αντιφατικές μεταξύ τους διατάξεις.

Και ο πιο ευφάνταστος νους δεν θα πίστευε το χαώδες μέγεθος της πολυνομίας που καλύπτει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας από το 1940 έως σήμερα.

Στο τέλος αυτής της προσπάθειας που θα ολοκληρωθεί σε 11 μήνες από τώρα, μαζί με όλες τις άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθούμε 2,5 χρόνια τώρα, το ασφαλιστικό θα έχει μετατραπεί σε ένα διαφανές, δίκαιο, αποτελεσματικό και προπαντός απλό σύστημα, χωρίς «εξαιρέσεις» και «παραθυράκια».

Η «Λερναία Ύδρα» της πολυνομίας θα έχει νικηθεί ενώ η Ελλάδα θα διαθέτει ένα ασφαλιστικό σύστημα χτισμένο για πρώτη φορά σε υγιείς και ισχυρές βάσεις.

Όπως μας αξίζει!»

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences