Παρουσίαση της 7ης Έκθεσης του Συστήματος ΗΛΙΟΣ

Tην 7η έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» η οποία αφορά στις καταβολές των συντάξεων του Ιανουάριου 2014 παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Εργα­σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης, η γενι­κής Γραμματέας Πρόνοιας κ. Έφη Μπέκου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΗΔΙΚΑ) κ. Χρήσ­τος Χάλαρης και ο γενικός διευθυντής Πρόνοιας κ. Σπύρος Κοκκινάκης.

Στο σύστημα «ΗΛΙΟΣ» ενσωματώθηκε και η παρακολούθηση των κοινωνικών επιδομάτων που χορηγούνται σε από τους Δήμους υπό την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας και ήδη προέκυψαν εκατοντάδες περιπτώσεις παράνομης είσπραξης επιδομάτων από συγγενείς θανόντων ενώ για χιλιάδες δικαιούχους επιδομάτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εσφαλμένη κα­ταχώρηση στοιχείων ταυτοποίησης και ΑΜΚΑ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο υπουργός Εργασίας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης:

«Παρουσιάζουμε σήμερα την 7η έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ», η οποία αφορά στις καταβολές των συντάξεων του Ιανουάριου 2014. Κλείνει με τον τρόπο αυτό μια σημαντική χρονιά στην οποία επετεύχθη η ομαλή καταβολή όλων των συντάξεων και η πλήρης χαρτογράφηση του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας μας.

Με το σύστημα «ΗΛΙΟΣ» ρίξαμε φως για πρώτη φορά σε όλες τις σκιώδεις πλευρές του συνταξιοδοτικού συστήματος με παράλληλη θωράκιση του απέναντι στην παραβατικότητα. Δεν σταματήσαμε όμως εδώ. Με το κλεί­σιμο του έτους το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κάνει ένα ακόμη βήμα στην απόλυτη διαφάνεια.

Φωτίζουμε άλλη μία αθέατη πλευρά του κοινωνικού κράτους, αυτή των προνοιακών επιδομάτων, ενσωματώνοντας στο σύστημα «ΗΛΙΟΣ» την παρακολούθηση των 172.571 επιδομάτων που χορηγούνται σε 164.106 δικαιούχους από τους Δήμους υπό την εποπτεία του υπουργείου μας. Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται μηνιαία σε προνοιακά επιδόματα ανέρχεται σε 55.232.691 €.

Από τη μηναία έκθεση του Δεκεμβρίου 2013 που δημοσιεύεται σήμερα, η ΗΔΙΚΑ θα περιλαμβάνει και ειδική ενότητα για τα προνοιακά επιδόματα τα οποία εξετάζονται όχι μόνο αυτοτελώς αλλά και σε συνδυασμό με τις συντάξεις που λαμβάνουν οι δικαιούχοι τους και σε μεταγενέστερο χρόνο και με τα λοιπά εισοδήματα τους. Χαρτογραφείται με τον τρόπο αυτό ένας ακόμα ευαίσθητος χώρος, διαπιστώνοντας, δυστυχώς όμως, και εδώ, την ύπαρξη παραβατικών συμπεριφορών. 

Συγκεκριμένα, από τη διασταύρωση που έγινε με τα στοιχεία του «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του ΑΜΚΑ προέκυψε η καταβολή επιδομάτων σε 768 θανόντες για τους οποίους αποστέλλονται τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες για έλεγχο και άμεση αναστολή των καταβολών. Επίσης, από τον έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων προέκυψε για  10.500 επιδόματα εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων ταυτοποίησης και ΑΜΚΑ. Για τις περιπτώσεις αυτές, επίσης, θα γίνει αναστολή των καταβολών μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθώσεις με τους σωστούς αριθμούς ΑΜΚΑ.

Για την εξάλειψη φαινομένων παραβατικότητας στο μέλλον συνδέεται μέσω της ΗΔΙΚΑ το πληροφοριακό σύστημα των προνοιακών επιδομάτων με το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ» και εκτελούνται μηνιαίες ροές διασταύρωσης με στόχο την έγκαιρη αναστολή της καταβολής προνοιακών επιδομάτων σε θανόντες όπως ήδη γίνεται στις συντάξεις.        

Από την άλλη, τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης σε σχέση με τις συνταξιοδοτικές παροχές είναι τα εξής:

   Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρχεται σε 2.666.683 άτομα

  Ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.431.939 εκ των οποίων οι 10.127 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων χωρών

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για συντάξεις το μήνα Δεκέμβριο ανέρχεται σε 2.298.147.449,59  ευρώ

  Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις ανέρχεται στα 932,80 ευρώ

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2014 για πρώτη φορά θα καταβληθούν ενωρίτερα και συγκεκριμένα στις 20 και 23 Δεκεμβρίου 2013 και μάλιστα με πιστώσεις του 2013.

Αυτή η απόφασή μας, πέρα απο την προφανή χρησιμότητα για τους συνταξιούχους της χώρας αυτές τις γιορτινές μέρες, υπογραμμίζει, μεταξύ άλ­λων, ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως πρόβλημα στην ομαλή χρηματο­δότηση του ασφαλιστικού συστήματος».

Επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συμπληρώνουμε σήμερα επτά μήνες επιτυχημένης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΗΛΙΟΣ» από την Η.ΔΙ.Κ.Α και επεκτείνουμε το εύρος υποστήριξης με την αποτύπωση και των 164.106 δικαιούχων  προνοιακών επιδομάτων.

Παραδίδουμε σήμερα αφενός τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων του μητρώου προνοιακών επιδομάτων με το αρχείο του ΑΜΚΑ και αφετέρου την πρώτη συνδυαστική στατιστική απεικόνιση δικαιούχων πρόνοιας και συνταξιούχων. 

Η μηνιαία παρακολούθηση των προνοιακών επιδομάτων έχει πλέον ενσωματωθεί στο «ΗΛΙΟΣ» και εμπλουτίζονται τα εργαλεία για την καλύτερη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της ΗΔΙΚΑ συνιστά τον κύριο τεχνολογικό βραχίωνα του Υπουργείου Εργασίας για την υποστήριξη των πολιτικών  παρακολούθησης των παροχών και την καταπολέμηση τη παραβατικότητας».

 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences