Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζει το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στο CARAVEL

Την παρουσίαση της στατιστικής αποτύπωσης του συνόλου των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια θα κάνει ο υπουργός Εργασίας, Κοι­νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης σε ημερίδα που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αύριο Πέμπτη 5 Δε­κεμβρίου και ώρα 9.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στην ημερίδα με θέμα «Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη: Ένα καινοτόμο εργαλείο καταγραφής και σχεδιασμού των πολιτικών της ερ­γασίας.  Στόχοι – Αποτελέσματα – Προοπτικές», στελέχη του υπουρ­γείου Εργασίας, του ΣΕΠΕ και του Ο.Α.Ε.Δ. θα κάνουν αναλυτική παρουσίαση της λειτουργίας του Συσ­τήματος «Εργάνη», το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Μαρτίου 2013 και καταγράφει ηλεκτρονικά τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 

Μέσω του συστήματος «Εργάνη», για  πρώτη φορά, αποτυπώνονται σε ζωντανό χρόνο και σε κάθε περιοχή της χώρας, κρίσιμα στοιχεία της αγοράς εργασίας -άγνωστα μέχρι σήμερα- ενώ παράλληλα περιορίζονται δραστικά οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς την Επιθεώρηση Εργασίας και τον Ο.Α.Ε.Δ.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences