Ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε το Πρόγραμμα Δράσης για 10.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο του Τουρισμού
Στην παρουσίαση του προγράμματος παρέστησαν η γενική γραμματέας Ερ­γασίας κ. Άννα Στρατινάκη, η γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτι­κών και Άλλων Πόρων κ. Άννα Δαλλαπόρτα, ο γενικός γραμματέας Του­ρισμού κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ο γενικός γραμματέας Τουριστικών Υποδοµών και Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισµού κ. Ιωάννης Πυρ­γιώτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) κ. Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)  κ. Ανδρέας Ανδρεάδης καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου.  Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην το­ποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας.Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης που έχει τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους του τουριστικού τομέα ηλικίας ως 29 ετών» ανέρχεται στο ποσό των 39 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πό­ρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ την υλοποίησή της αναλαμβάνουν ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/10/2014.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences