Ξεκινά το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, από την 1η Μαρτίου 2013 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας Σ.ΕΠ.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ. στο Πρωτοποριακό Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», από εργοδότες που είναι εγγεγραμμέ­νοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Με τη χρήση του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήματος, αφενός απαλλάσσονται οι εργοδότες από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αγκυλώσεις που επί σειρά ετών αποτελούν τροχοπέδη για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, αφετέρου συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μάχη κατά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται σημαντικές οικονομίες κλίμακος, διοικητικές και οικονομικές, μειώνονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων και το κόστος συμμόρφωσης των εργοδοτών, ενώ αποδεσμεύεται και σημαντικός αριθμός στελεχών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πλέον επικεντρώνονται στα ελεγκτικά τους καθήκοντα.Συγκεκριμένα, με το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα που αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στατιστικής αποτύπωσης των μεγεθών της αγοράς εργασίας, οι αρμόδιοι φορείς της πολιτείας, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης έχει πλέον σε ζωντανό χρόνο και σε συνεχή βάση, ακριβή πληροφόρηση και λεπτομερή στοιχεία για:·         τις ροές απασχόλησης (αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου, λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οικειοθελείς αποχωρήσεις), ·         τη κατηγοριοποίηση των προσλήψεων/απολύσεων ανά τύπο σύμβασης, μέγεθος επιχείρησης, περιφέρεια, ·         την κλαδική εξειδίκευση των νέων προσλήψεων/απολύσεων,·         τις μετατροπές των συμβάσεων πλήρους ωραρίου σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,·         την εξέλιξη των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας,·         την απορροφητικότητα των προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών του ΟΑΕΔ, κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται επιστημονική τεκμηρίωση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αλλά και τους φορείς άσκησης των πολιτικών του όπως ο ΟΑΕΔ, ώστε οι πολιτικές και τα μέτρα παρέμβασής τους στην αγορά εργασίας να βασίζονται σε αξιόπιστα στοιχεία, ιδιαίτερα ως προς το δυναμισμό της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, διασυνδέοντας έτσι τις πολιτικές απασχόλησης με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» θα αποτελέσει τον κεντρικό μηχανισμό αξιολόγησης και αναβάθμισης των στρατηγικών παρεμβάσεων και πολιτικών του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γ. Βρούτσης: « Το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», πέραν των σημαντικών πλεονεκτημάτων που επιφέρει στην ελάφρυνση του διοικητικού βάρους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό εργαλείο για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων του υπουργείου Εργασίας στην αγορά εργασίας και τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας.Το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο, κάθε μέρα και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, τη ροή απασχόλησης, δηλαδή προσλήψεις & απολύσεις, και μάλιστα με εξειδίκευση σε επίπεδο περιφέρειας, κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, μεγέθους επιχείρησης, τύπου σύμβασης, δημογραφικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων κ.λπ. Αυτές οι νέες δυνατότητες μας επιτρέπουν να έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα της κίνησης και της δυναμικής της αγοράς εργασίας, να βελτιώσουμε την ποιότητα του σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας και, κυρίως, να συνδέσουμε τις προτεραιότητες των πολιτικών απασχόλησης με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας.Επιτρέπουν όμως και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να έχει αντικειμενική ενημέρωση και πρόσβαση σε αξιόπιστα στοιχεία για ερευνητικούς, στατιστικούς ή άλλους λόγους.Με νομοθετική ρύθμιση μάλιστα, για λόγους διαφάνειας και συλλογικής πληροφόρησης, θα θεσμοθετήσουμε την υποχρέωση του υπουργείου Εργασίας να δίνει στη δημοσιότητα ανελλιπώς και σε τακτική βάση αυτά τα στοιχεία.Εν κατακλείδι, η Ελλάδα από την 01.03.2013 διαθέτει ένα ακόμη σύγχρονο, καινοτόμο και αποτελεσματικό «εργαλείο», την «ΕΡΓΑΝΗ», που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην Εθνική Προσπάθεια και στον κρίσιμο τομέα της χάραξης Πολιτικής Απασχόλησης. Αποτελεί ευχάριστο γεγονός ότι η πρώτη απεικόνιση των ροών απασχόλησης από το νέο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» συνδυάζεται με θετικές εξελίξεις. Εύχομαι, και αποτελεί ελπίδα όλων μας, αυτό να συνεχιστεί.»
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences