Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης σε εκδήλωση του ΣΕΛΠΕ
Κυρίες και κύριοι,Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση. Εκδήλωση που οργανώνεται με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος «επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας, Ανέργων έως 29 ετών» και στο οποίο,θέλω να πιστεύω ότι η συμμετοχή σας θα είναι ευρεία,ώστε να δώσετε σε πολλές χιλιάδες νέους την ευκαιρία να μπουν στην απασχόληση.Να συμβάλλετε και εσείς στην εθνική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το πλέον επικίνδυνο σύμπτωμα της οικονομικής κρίσης, δηλαδή τα πρωτοφανή επίπεδα της ανεργίας των νέων.  Ίσως δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό, αλλά η αδυναμία των νέων να μπουν στην απασχόληση δεν είναι μια απλή στρέβλωση της αγοράς εργασίας. Η αδράνεια των νέων στα πρώτα αυτά χρόνια της επαγγελματικής τους διαδρομής καθηλώνει ελπίδες και προσδοκίες, υπονομεύει τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Υποσκάπτει ακόμη και τις ίδιες τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας, αφού ο παραγωγικός ιστός της οικονομίας στερείται των φρέσκων και καινοτόμων ιδεών, των ικανοτήτων και της δημιουργικότητας του πιο δυναμικού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας.Μόνο έναν αριθμό θα αναφέρω: 3,28% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 7 δις ευρώ. Αυτό είναι, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το «κόστος» που συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία η υψηλότατη ανεργία και αδράνεια των νέων έως 30 ετών.Συνεπώς, κατανοείτε, πως ό,τι κάνουμε (πολιτεία, επιχειρήσεις και κοινωνία) για τους νέους, ό,τι πόρους διαθέτουμε για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας είναι επιβεβλημένο και αποτελεί, κατά μία έννοια, οικονομική και κοινωνική επένδυση.  Από εκεί και πέρα, μιλώντας γενικότερα, νομίζω ότι όλοι παραδεχόμαστε πως η γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας και η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας δεν επιτυγχάνεται ούτε με νομοθετήματα και με  υπουργικές αποφάσεις. Ακόμη και τα προγράμματα, όσο καλά σχεδιασμένα και αν είναι, όπως αυτό που συζητάμε σήμερα, δίνουν σημαντική βοήθεια στους ανέργους, αλλά δεν επιλύουν το πρόβλημα. Αντίθετα, η αποτελεσματική και γρήγορη καταπολέμηση της ανεργίας επιτυγχάνεται μόνο όταν υπάρχει έκρηξη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, κλίμα σταθερότητας, εμπιστοσύνης και θετικών προσδοκιών. Θεσμικό και κοινωνικό περιβάλλον φιλικό στην επιχειρηματικότητα και την εργασία, απλοί και σταθεροί κανόνες, απομάκρυνση όλων των εμποδίων.Στην πραγματικότητα, δηλαδή, χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Με ενίσχυση της παραγωγικότητας, με εξωστρέφεια και ανταγωνιστικό δυναμισμό. Και αυτό ακριβώς το αναπτυξιακό πρότυπο οικοδομεί σταδιακά η κυβέρνηση, με τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που σήμερα πραγματοποιεί. Με το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης που θέτει ξανά σε υγιή βάση τα θεμέλια ενός νέου, σταθερού και βιώσιμου, κύκλου οικονομικής ανάπτυξης. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση, το υπουργείο Εργασίας επενδύει στη δυναμική της επιχειρηματικότητας, εμπιστεύεται την υγιή επιχειρηματικότητα. Σας καλώ και εσάς να εμπιστευθείτε την άοκνη προσπάθεια της κυβέρνησης, να εμπιστευθείτε την Ελλάδα. Γνωρίζω ότι παρακολουθείτε με ενδιαφέρον το έργο τόσο της Κυβέρνησης όσο και του Υπουργείου Εργασίας. Είμαι βέβαιος επίσης ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στο υπουργείο μας, έχετε αντιληφθεί την εντατική δουλειά που γίνεται στο στρατηγικό πλαίσιο που περιέγραψα παραπάνω.  Με μια σειρά θεσμικών ρυθμίσεων καταστήσαμε το περιβάλλον ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας πιο ευνοϊκό, λειτουργικό και ευέλικτο.Προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις που προάγουν την αποτελεσματική οργάνωση του χρόνου εργασίας.  Απομακρύνουμε σταδιακά όλα εκείνα τα εμπόδια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περιορίζουμε το μη μισθολογικό κόστος εργασίας. Μειώνουμε τις εργοδοτικές εισφορές κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε ορίζοντα τετραετίας. Ήδη έχουν μειωθεί κατά 1,1 μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούσαν στις εισφορές υπέρ των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας & Κατοικίας. Καταργήσαμε γραφειοκρατικές διαδικασίες της Επιθεώρησης Εργασίας και ολοκληρώσαμε την ηλεκτρονική διασύνδεση ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ.  Προχωρούμε στο σημαντικό έργο της Απλοποίησης της Εργατικής Νομοθεσίας. Έργο που θα συρρικνώσει το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων. Θα τονώσει την εγχώρια μικρομεσαία αλλά δυναμική επιχειρηματικότητα, θα δημιουργήσει ελκυστικό κλίμα και για επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Κυριότερα, θα εμπεδώσει κλίμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων, με την καθιέρωση απλών, καθαρών και σταθερών κανόνων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία – η οποία σύμφωνα με πολλές μελέτες υπερβαίνει πλέον το 25% - δεν αποτελεί μόνο μια απαράδεκτη πρακτική. Συνιστά οικονομικό και κοινωνικό «έγκλημα». Για αυτό και εφεξής θα αξιοποιηθεί η συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας στον έλεγχο της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.Στο υπουργείο Εργασίας θα είμαστε αυστηροί στην αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας. Και αυτό το ίδιο περιμένει η κοινωνία από όλους εσάς: τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, τις κλαδικές εργοδοτικές ενώσεις. Στέκομαι λίγο στο σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ, το οποίο προφανώς και γνωρίζετε, αφού από 1η Μαρτίου έχει γίνει υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Κάτι που μειώνει το διοικητικό βάρος και το κόστος συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα όμως, το οποίο το ονομάσαμε «ΕΡΓΑΝΗ», έχει και μια άλλη σημαντική χρησιμότητα. Το σύστημα Εργάνη αποτυπώνει σε πραγματικό χρόνο, κάθε μέρα και σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, τη ροή απασχόλησης, δηλαδή προσλήψεις & απολύσεις, και μάλιστα με εξειδίκευση σε επίπεδο περιφέρειας, κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, μεγέθους επιχείρησης, τύπου σύμβασης, δημογραφικών χαρακτηριστικών των εργαζομένων κ.λπ. Αυτές οι νέες δυνατότητες μας επιτρέπουν να έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα της κίνησης και της δυναμικής της αγοράς εργασίας, να ελέγξουμε την αδήλωτη εργασία, να βελτιώσουμε την ποιότητα του σχεδιασμού και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας και, κυρίως, να συνδέσουμε τις προτεραιότητες των πολιτικών απασχόλησης με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας. Τελειώνοντας την αναφορά στο έργο του υπουργείου Εργασίας, θα ήθελα παρενθετικά να πω για μια σημαντική πρωτοβουλία που ολοκληρώθηκε μόλις χθες το βράδυ με την ψήφιση του νόμου για το σύστημα «ΑΡΙΑΔΝΗ». Πρόκειται για ένα σύστημα που θα αποτελέσει τομή στον εξορθολογισμό  και το νοικοκύρεμα του ασφαλιστικού συστήματος. Ουσιαστικά με την εφαρμογή του παύει οριστικά η παραβατικότητα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. Οι λέξεις «συντάξεις μαϊμού» θα αποτελέσουν πλέον παρελθόν από το λεξιλόγιο της καθημερινότητάς μας.  Κυρίες και κύριοι,Όπως προανέφερα, μόνο η οικονομική ανάπτυξη και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εγγυώνται τη γρήγορη αποκλιμάκωση της ανεργίας.Μέχρι όμως η οικονομία να «γυρίσει» οριστικά και σταθερά, εμείς πρέπει σήμερα να δώσουμε ευκαιρίες δουλειάς και ενεργοποίησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους. Για να μην απαξιωθεί ο πιο πολύτιμος πόρος που διαθέτουμε ως χώρα. Οι εργαζόμενοι, το ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί αν παραμείνουμε αδρανείς, όταν έρθει η ανάκαμψη ίσως να είναι αργά για μια μεγάλη μερίδα ανέργων που έχοντας απολέσει οριστικά την επαφή τους με την αγορά εργασίας, δεν θα μπορέσουν να ξαναμπούν στην απασχόληση. Ακόμη και αν υπάρχουν δουλειές.Με αυτή τη λογική λοιπόν, εντατικοποιούμε τις ενεργητικές πολιτικές, τα προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.Για να επανέλθω στο αντικείμενο της σημερινής εκδήλωσης, η δράση «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» για 45.000 νέους έως 29 ετών, δεν είναι ένα τυπικό πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης.Είναι ένα δομημένο, σπονδυλωτό πρόγραμμα που με μια σειρά διαδοχικών και συνδεδεμένων μεταξύ τους δράσεων καταλήγει στην εργασιακή ενσωμάτωση των νέων σε επιχειρήσεις με πλήρη μισθό και ασφάλιση.Αλλά προσοχή σε αυτό το σημείο. Σε καμία περίπτωση ούτε εγώ, ούτε οι υπηρεσίες του υπουργείου δεν θα δεχθούμε, δεν θα επιτρέψουμε να εξελιχθεί το πρόγραμμα αυτό – όπως κάποιες φορές συνέβη στο παρελθόν – σε «πρόγραμμα ανακύκλωσης εργαζομένων». Αντίθετα, θέλουμε και στοχεύουμε το τελικό αποτέλεσμα στην απασχόληση να έχει θετικό πρόσημο. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο, ζήτησα να μπει ειδικός όρος απαγόρευσης των απολύσεων κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  Το πρόγραμμα «επιταγή εισόδου» ξεκινά με στοχευμένη και σύντομη κατάρτιση (ανάλογα με τα προσόντα, την εκπαίδευση και τις ανάγκες των ανέργων νέων), συνεχίζει με πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση και ολοκληρώνεται με κανονική πρόσληψη και επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος. Και αποτελεί την πρώτη δράση από μια σειρά προγραμμάτων που συναποτελούν το Εθνικό σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Σχέδιο φιλόδοξο, που θα προσπαθήσει να απαντήσει συνολικά, με την εμπλοκή πολλών συναρμόδιων υπουργείων, στο διαρθρωτικό πρόβλημα της ανεργίας των νέων που έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. Σχέδιο που καταρτίσθηκε με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Και οι ίδιοι οι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί που θα κρίνουν τελικά εάν το πρόγραμμα θα είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο. Μιλώ δηλαδή για την ενεργό και συνεπή συμμετοχή των επιχειρήσεων στη δράση «επιταγή εισόδου», την οποία θεωρώ δεδομένη, όπως δείχνει και η επιτυχημένη οργάνωση της σημερινής ενημερωτικής εκδήλωσης.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences