Συνέχιση Κοινωνικού Διαλόγου Υπουργού με τους Κοινωνικούς Εταίρους
Συνεχίστηκε σήμερα στο υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό­νοιας ο τριμερής κοινωνικός διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταί­ρους για ζητήματα της αγοράς εργασίας.Στη συνάντηση συμμετείχαν o υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός Νίκος Παναγιωτόπου­λος, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Αννα Στρατινάκη (Εργασίας), Παναγιώτης Κοκκόρης (Κοινωνικής Ασφάλισης) και Αννα Δαλλαπόρτα (Δι­αχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων), ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ Μιχάλης Κανδαράκης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Ηλίας Κικίλιας, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμμα­τέας της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και Νίκος Κιουτσούκης, ο πρό­εδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Δημήτρης Ασημακόπουλος και ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Χάρης Κυριαζής.Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην οριστικοποίηση των παραμέτρων των νέων προγραμμάτων για την απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Εθνικού Συμφώνου Δράσης, προτάσεις για τη θεσμική οργάνωση μέρους των κοινωνικών υπηρεσιών των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας στον ΟΑΕΔ, μέτρα και πρωτοβουλίες για την αποκα­τάσταση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, καθώς και η απλοποίηση της εργατικής νομοθε­σίας. Όπως δήλωσε, ο υπουργός Εργασίας:  «Η συνέχιση του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί από μόνο του θετικό γεγονός. Εκπέμπει μήνυμα ωριμότητας και συμβάλλει στην εργασιακή ειρήνη και την κοινωνική συνοχή. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και πάλι με τους κοινωνικούς εταίρους κάτω από το θετικό κλίμα των οικονομικών εξελίξεων για τη χώρα μας. Αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία της Ελλάδας, διευθετήσαμε μέσα από την απομείωση του χρέους μία μεγάλη εκκρεμότητα για την οικονομία μας και διευθετήθηκε επίσης και το ζήτημα της δόσης των 44 δις. ευρώ. Θετικές οικονομικές εξελίξεις που σίγουρα αντιστρέφουν και την ψυχολογία στην Ελλάδα, αλλά το κυριότερο θα έχουν και θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Επιπτώσεις που θα τις δούμε πάρα πολύ σύντομα».«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας βήμα - βήμα προσπαθεί να οικοδομήσει κλίμα εμπιστοσύνης με την κοινωνία, με τους κοινωνικούς εταίρους. Είμαστε στο σωστό δρόμο και θα επιμείνουμε σε αυτόν. Πέρα από τις διαφορετικές ιεραρχήσεις σε διάφορα θέματα υπάρχουν πολλά πεδία συνεννόησης και αυτό επιδιώκουμε και αυτό κάνουμε πράξη. Αυτό είναι το στοίχημα για την κυβέρνηση και θα το κερδίσουμε».
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences