Έκδοση Απόφασης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με νέα απόφασή του συγκρότησε Επιτροπή Μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).Η επιτροπή που συγκροτήθηκε ανέλαβε να διερευνήσει και να μελετήσει τους χώρους και την αναγκαία υποδομή για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ σε κτήρια του ΟΑΕΔ (πρώην Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας), με σκοπό την αξιοποίησή τους σε συνεργασία με την διοίκηση του Οργανισμού.Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε:1.   H μεταστέγαση της κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ.2.   Η μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας Αθηνών:
  • Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (με τα Τμήματα Ανατολικού και Δυτικού Τομέα Αθηνών).
  • Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με τα τρία τμήματά της (Α΄, Β΄, Γ΄ Τομέων Αθηνών).
στο κτήριο του ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) επί της οδού Πατησίων και Σολωμού.Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπογράμμισε ότι:«Με τη νέα απόφαση, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται να εξοικονομήσει επιπλέον 401.000 € ετησίως από μισθώματα, ενώ παράλληλα θα επιτευχθούν σημαντικές οικονομίες κλίμακας και θα ενισχυθεί η υλοποίηση του στόχου της ενοποίησης των Υπηρεσιών του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ».
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences