Συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τον Διοικητή του ΙΚΑ.
Σήμερα 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη Βρούτση και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ. Ροβέρτου Σπυρόπουλου.Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής συζητήθηκε σειρά θεμάτων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και ειδικότερα:·         Η απονομή συντάξεων μέσω των ειδικών κλιμακίων επίσπευσης απόδοσης των συντάξεων: με τη λειτουργία των κλιμακίων αναμένεται βελτίωση των χρόνων απόδοσης περίπου κατά 30% τόσο για τη κατηγορία των απλών συντάξεων όσο και της διαδοχικής.·         Η μείωση της εισφοροδιαφυγής και η αύξηση εσόδων από τρέχουσες εισφορές: μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση για την ταυτόχρονη καταβολή – αποδοχών , ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ – με τη διασφάλιση σταδιακών ρυθμών εφαρμογής, προκειμένου να προσαρμοστούν στο νέο μέτρο κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.·         Η μείωση των ασφαλιστικών πακέτων, η επίσπευση της εφαρμογής των διαδικασιών για τον έλεγχο δηλωθέντων εισφορών σε σχέση με τα καταβληθέντα ποσά: δόθηκε προς τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σαφής εντολή για την επίσπευση των ελέγχων, δηλωθέντων εισφορών σε σχέση με τις καταβληθείσες  εισφορές.·         Στoχο – xρoνο – Προγραμματισμός: συζητήθηκε το πρόγραμμα δράσης που εφαρμόζει η Διοίκηση του ΙΚΑ από  1/1/2012 και ζητήθηκε στην επόμενη σύσκεψη επικαιροποίηση και προσαρμογή των μέτρων και των δράσεων που μπορεί να επισπευστούν.  ·         Πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού: αποτιμήθηκε η έως τώρα πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2012 του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ. Το κρίσιμο μέγεθος ήταν και συνεχίζει να παραμένει η πορεία εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις μηνιαίες εισφορές. Σε επόμενη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Ιουλίου θα αποτιμηθούν τα έσοδα του Ιουνίου και κυρίως η πορεία των εσόδων, από παλαιές οφειλές, δεδομένου ότι αυτά τα κονδύλια αντισταθμίζουν ως ένα βαθμό τη μείωση των εσόδων που προκαλείται από την αύξηση της ανεργίας. Στην κατεύθυνση αυτή δόθηκαν σαφείς οδηγίες για εντατικοποίηση των προσπαθειών ένταξης στο καθεστώς των ευνοϊκών ρυθμίσεων που ισχύουν έως το τέλος Ιουνίου, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων που οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές.
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βουλευτής Κυκλάδων
Powered By
Approved & Licences